Når lönsamhet och positivt kassaflöde från Q4 2017

Vid morgondagens årsstämma för Umida Group AB (publ) kommer bolagets styrelse och ledning översiktligt redogöra för bolagets verksamhet, senaste tidens händelser samt även informera om att bolaget kommer nå lönsamhet och positivt kassaflöde från Q4 2017.

Baserat på de avtal bolaget nyligen tecknat med ledande sälj- och distributionspartners samt de offertvinster man haft från Systembolaget parat med att det tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogrammet får full effekt fr o m hösten 2017 kommer bolaget nå lönsamhet och positivt kassaflöde från Q4 2017.

”Jag är glad och stolt över att det krävande och kostsamma omstrukturerings- och konsolideringsarbete vi nu i princip har bakom oss börjar ge resultat, både i nya affärer samt på kostnadssidan och att vi i och med detta kan fortsätta vår tillväxtresa med god lönsamhet, både genom organisk tillväxt samt förvärv.” säger Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ.).

Ledningens presentation från stämman kommer finnas tillgänglig hos både Aktietorget och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)     Telefon: +46 (0) 70-759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar