VD-brev mars 2017

Nu har jag varit igång en dryg månad i rollen som VD och det har varit en intensiv första period. Vi har många spännande projekt på gång och jag vill i mitt första VD-brev berätta lite om hur jag ser på framtiden, var mitt fokus kommer ligga den närmsta tiden och om aktuella händelser i bolaget.

Men jag vill först passa på att tacka Henrik för hans mycket goda insatser som ansvarig för Cefour under de senaste två åren. Den grund till det nya Cefour som han lett arbetet med att skapa är det nu min uppgift att ta vidare som ansvarig för verksamheten framåt.

Tydlig riktning

Vi är på en resa och då är det viktigt att staka ut en tydlig riktning. Jag har under den tid jag varit involverad i bolaget (en tid som sträcker sig några månader innan jag formellt tog över som VD) arbetat med att kondensera och formulera Cefours strategiska inriktning för verksamheten.

Vår vision är att skapa hållbara smakupplevelser. Vi vill vara ett innovativt, flexibelt och miljö- och kvalitetsmedvetet dryckesföretag som alltid sätter kunden i fokus. Det innebär att vi kommer att koncentrera oss på innovation och produktutveckling med smakupplevelser, ekologi och hållbara förpackningar i centrum. En annan del av strategin är att etablera och utveckla partnersamarbeten, både för försäljning och för legoproduktion. Vi har en uttalad tillväxtagenda och vår prioritet är att skapa lönsam tillväxt. För att möjliggöra detta är samarbeten som ger ett bredare avtryck på marknaden en central komponent.

Bygga en stark organisation och företagsgrupp

Under föregående år förvärvade Cefour först L.O. Smith AB och sedan Vinfabriken Sverige AB. Därmed är vi nu en företagsgrupp med tre olika bolag som skall fungera som en stark helhet under det nya namnet Umida Group. En viktig del har varit och är fortsatt att realisera de synergier och samordningsfördelar som finns i de olika bolagen, samt att bygga en stark organisation med en gemensam kultur. Ett betydelsefullt steg i den riktningen är den nyligen kommunicerade flytten av produktionsanläggningen för ”Selected By Glass” från Åhus till vår produktionsanläggning i Götene. Denna flytt genomförs under våren och är något som jag ser som en nyckel för vårt kund- och partnererbjudande framåt, men även för effektivisering och betydande besparingar.

Som en konsekvens av den beslutade flytten har jag ägnat tid den första månaden åt att skapa en organisationsstruktur med tydliga roller och ansvarsområden. Inom ramen för detta har jag även identifierat våra kompetens- samt rekryteringsbehov. Jag planerar att i en nära framtid rekrytera en CFO till Umida Group för att stärka affärsorienteringen och den finansiella styrningen i gruppen. Till dess att denna nya person är på plats har jag anlitat en senior controller/CFO som interims-resurs. Jag har också skapat en ny, ganska liten ledningsgrupp, som kommer att koncentrera sig på att bygga en så stark kärnverksamhet som möjligt och skapa lönsam tillväxt.

En viktig dimension i företagsbyggandet är att bygga en gemensam kultur och värdegrund. Detta arbete har vi påbörjat och jag ser att det kommer att vara avgörande för vår förmåga att dra åt samma håll och lyckas nå våra ambitiösa målsättningar. Vår värdegrund vilar på de fyra pelarna Kundfokus, Engagemang, Samarbete och Professionalism.

Cefour är idag ett helt annat företag än för ett par år sedan. Genom förvärven och den kraftigt breddade verksamheten vill vi signalera denna nystart genom namnbytet till Umida Group. Jag är personligen väldigt entusiastisk över det nya namnet och ser verkligen fram emot att fullt ut börja verka under detta nya paraply. Inom kort kommer vår nya hemsida för Umida Group att lanseras, ännu ett verktyg för att tydligt kommunicera vårt företag och vårt erbjudande mot kunder, samarbetspartners, konsumenter, anställda, strategiska partners och potentiella förvärv, samt inte minst aktieägare.

Marknads- och säljarbete

Det är hög aktivitet på försäljningsarbetet, på utveckling av nya produkter och på diskussioner och förhandlingar om nya samarbeten. Vi har ett bra momentum i marknaden med en positiv försäljningsutveckling och ett flertal nya lanseringar och framtida samarbeten i pipeline.

-          Lanseringen av de två produkterna Shot 4.4 Hallonlakrits och Lakrits har gått mycket bra med en ökad försäljning på Systembolaget. Vi utökar nu Shot 4.4-portföljen och lanserar tre nya spännande smaker/varianter.

-          GR8 Mango & Pineapple lanserades på Systembolaget i juni förra året och har fått ett mycket bra mottagande. Under våren kommer vi lansera flera nya smaker under GR8-varumärket och även bearbeta nya marknader. Det finns en stor nyfikenhet på det nya konceptet med sin fräscha smak och inte minst förpackningslösningen i klimatsmart PET-flaska väcker uppmärksamhet och intresse.

-          Vår ekologiska gin Biostilla i PET-flaska fortsätter även den sina framgångar på Systembolaget med en stark försäljningsökning under 2016. Nu lanserar vi även Biostilla Gin och Biostilla Vodka för Horeca-marknaden (där dock förpackningslösningen på kundernas begäran blir i glas).

-          Vårt storkökssortiment utökas och under varumärket Blombergs lanseras 12 nya artiklar och ett brett ekologiskt sortiment som redan har fått positivt mottagande av våra kunder i Sverige och i Finland.

-          Vår vodka och gin under varumärket L.O. Smith kommer som en följd av försäljningen av varumärket att omprofileras och relanseras under våren. Det nya namnet är riktigt bra, men ännu bättre är att vi relanserar dessa produkter som ekologiska – även ekologisk sprit har en stark efterfrågan från konsumenterna.

-          Vi arbetar för tillfället med stort fokus på offerter gentemot Systembolaget i Sverige och monopolet Alko i Finland. Vi har ett flertal offerter inlämnade avseende nya produkter.

-          Säljarbetet är intensivt och vi kommer under mars/april att delta på en rad grossistmässor samt bearbeta och besöka våra grossister både centralt och ute på lokalkontor för att stödja våra nya lanseringar och driva försäljning.

-          Vi har pågående förhandlingar med potentiella partners för säljsamarbeten i Sverige, Norden och för utvalda exportmarknader, som t ex UK. Dessutom har vi flera pågående diskussioner om utökade och nya fyllningsuppdrag i vår moderna produktionsanläggning i Götene.

Tack för att du läst hela vägen hit i detta mitt första VD-brev. Jag hoppas att snart kunna återkomma och berätta mer om fler nyheter, på återhörande då. Jag avslutar med att tacka för ert förtroende för mig och för bolagets övriga ledning och styrelse.

Götene 9 mars 2017

Katarina Nielsen

Verkställande direktör

Prenumerera

Dokument & länkar