VD-brev oktober 2016

Denna månads VD-brev börjar med den nu genomförda sammanläggningen av Cefour-aktier, en så kallad omvänd split 100:1. Tisdag 18 oktober var första handelsdagen med den nya nivån för aktiepriset. Min personliga förhoppning är att Cefour framåt skall ha en mindre volatil aktiekurs än vad som varit fallet som ”öres-aktie”.

Den senaste tiden har vi arbetat intensivt med införsäljnings- och offertarbete till både befintliga och nya kunder. Jag kan inte delge ny information om uppdrag och orders i den här typen av kommunikation med marknaden, men aktivitetsnivån är hög och vårt nu tämligen breda erbjudande och höga kapacitet ger oss många olika typer av möjligheter. Vår dialog med Constellation Brands, med vilka det ursprungliga produktions-avtalet för Svedka löper ut inom kort, är god och konstruktiv också kring andra möjligheter, dock utan att något är beslutat eller konkret projekterat.

Försäljnings- och marknadsföringsarbetet har ett starkt momentum. Vi har bland annat kopplat in ytterligare resurser som bidrar med stor bransch- och marknadsföringserfarenhet. Vårt främsta fokus ligger just nu på grossistledet och på andra försäljningspartners, men också på vin- och spritföretag med behov av produktion och tappning/fyllnad.

Det är viktigt för oss att kommunicera berättelsen om det nya Cefour och alla möjligheter som våra nyheter innebär för våra kunder och samarbetspartners. Cefour har som bekant genomgått stora förändringar och det är upp till oss själva att tydliggöra och kommunicera allt som har hänt och allt som vi har framför oss. En central del i detta är bolagets olika hemsidor, där jag i förra månadsbrevet berättade om den pågående uppdateringen av dessa, ett arbete som pågår och följer tidplanen.

En nyhet som vi kommunicerar externt är att L.O. Smith-bolagen byter namn till Götene Vin & Spritfabrik, något som ger oss grund för lokal förankring och tydlighet kring vad verksamheten faktiskt gör. Det är en styrka att vi nu kan fylla/tappa på glas från 5 cl-flaskor upp till 1,75 L-flaskor, bag-in-box av traditionell form + ”pouches” (allt från 1,5 L upp till 10 L-storlek), samt PET-flaskor och andra växande format etc. Detta breda erbjudande arbetar vi hårt för att föra fram i alla försäljningsdialoger.

Efterfrågan på ekologiska produkter ökar och hållbarhetsfrågor är ett hett ämne, där vi strävar efter att berätta och tydliggöra att vi genom vår EKO-certifiering således kan producera alla typer av produkter i EKO-format (storköksprodukter, vin, sprit etc.). Vi har en tydlig konkurrensfördel i certifieringen, men det handlar för oss om att föra fram den till kunder, grossister och andra målgrupper.

Ytterligare en sak att kommunicera i en nära framtid, framför allt till slutkonsumenter, är vårt nya varumärke Shot 4.4. Detta nya namn på den tidigare ”Lacks”-serien kommer från start att ha en god distribution hos Systembolaget, och dessutom en ny förpackningsstorlek (500 ml i stället för 700 ml) och ett för konsumenterna lägre pris. Givet våra koncepttester i kärnmålgruppen av konsumenter är jag förväntansfull inför den skarpa lanseringen som sker 1 december i år. Produktionen inför denna lansering är i full gång och lagren fylls nu på inför kommande distribution och beställningar.

Avslutningsvis kan jag som tidigare berätta att vi fortsätter att utvärdera potentiella förvärv och strategiska samarbeten enligt bolagets strategi – fokus ligger på verksamheter med egna varumärken och likaledes egen produktion där synergier kan realiseras. Det finns en nyfikenhet i marknaden på vad Cefour ”har på gång” och vi får förfrågningar både från Sverige och utlandet, vid sidan av vår egen research-process.

Integrationen av Vinfabriken Sverige AB efter förvärvet vid halvårsskiftet fortskrider enligt plan. I nästkommande delårsrapport kommer Vinfabriken att inkluderas, tillsammans med slutförandet av affären med Pernod Ricard/The Absolut Company kring försäljningen av varumärket L.O. Smith.

Som alltid vill jag avsluta med att tacka för alla frågor och positiva kommentarer som når mig via mejl och på andra sätt. Det ger energi att känna stödet från Cefours engagerade aktieägare och jag tackar för Ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse.

Åhus 28 oktober 2016

Henrik Sundewall
Verkställande direktör

Prenumerera

Dokument & länkar