Vinfabriken vinner sin 18:e upphandling hos Systembolaget

Umida Group AB (publ) har vunnit en av Systembolagets upphandlingar av glögg för vinterns försäljningsperiod. Den nya produkten Vinfabrikens Blåbärsglögg estimeras bidra med ett tillskott på minst 0,7 MSEK i nettoomsättning när Systembolaget volymestimat tas i beaktning.

Systembolaget genomför under maj månad sina årliga upphandlingar av glöggprodukter inför vinterns försäljningssäsong. Umida Groups dotterbolag Vinfabriken har tidigare varit framgångsrika i att både vinna denna typ av upphandlingar samt att skapa återkommande fasta listningar med sin produktportfölj av högkvalitativa glöggprodukter.

"Jag är stolt över att vi samma vecka som vi vinner en större genombrottsorder för glögg i Finland vinner en av Systembolagets glögg-upphandlingar inför den kommande vintern. Det är Vinfabrikens artonde upphandlingsvinst sedan bolagets start, ett fantastiskt arbete av vår chief blender Daniel Henriksson. Genom ett framgångsrikt innovationsarbete har vi positionerat oss som en stark specialist inom det snabbt växande segmentet för fruktglögg, där nu den nya blåbärsglöggen kompletterar succén Vinfabrikens Äppelglögg. Lyckas vi lika väl som vi lyckats med vår Äppelglögg är vårt eget estimat i försäljningsvärde ca 1,5 MSEK under året." säger Katarina Nielsen, VD på Umida Group AB (publ).

Vinfabrikens Blåbärsglögg lanseras i Systembolagets butiker den 1 november 2018 och kommer att kosta 89 kr för en 75 cl flaska. Baserat på upphandlingens estimerade försäljningsvolym så beräknas produkten att bidra med ett tillskott på minst 0,7 MSEK i nettoomsättning för Umida Group AB (publ) under glöggsortimentets högsäsong.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar