Entreprenörskap – Ungdomars biljett in på arbetsmarknaden?

Forskningsrapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” visar att elever som drev ett UF företag 1994-1996 i högre utsträckning startar eget företag, betydligt oftare når chefspositioner, har högre lön och en bättre etablering på arbetsmarknaden. I rapporten studeras effekterna av utbildningskoncept UF-företagande, som bedrivits av Ung Företagsamhet på landets gymnasieskolor i dryga 30 år. Antalet elever som driver UF-företag har ökat de senaste åren och den nyligen publicerade rapporten, framtagen av forskningsinstitutet Ratio, visar på flera positiva långsiktiga effekter. 

2009 kom regeringen med direktiv på att entreprenörskap ska vara en integrerad del i gymnasieutbildningen. Hittills har det varit ont om forskning som visar på konkreta effekter av utbildning i entreprenörskap, och syftet med rapporten är därför bland annat att överbrygga det kunskapsgapet.

Författarna Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm samt vVD Ratio och Niklas Elert, doktorand Örebro Universitet, har i rapporten följt elever som drev UF-företag 1994 -1996 och undersökt deras nuvarande position på arbetsmarknaden. Beskrivande statistik avslöjar flera långsiktiga positiva effekter av att driva ett UF-företag;

  • Deltagarna i studien hade 12 procent högre årsinkomst än kontrollgruppen
  • 44 procent fler personer satt i chefsposition jämfört med kontrollgruppen
  • Deltagarna i studien hade drygt 20 procent lägre sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med kontrollgruppen
  • UF-deltagande ökar sannolikheten att bli egenföretagare med ca 20%

- Vi har genomfört en totalundersökning av de som drev ett UF-företag 1994-1996 och kunnat dra flera intressanta slutsatser. Det var väntat att de elever som drivit ett UF-företag i högre grad än kontrollgruppen startar eget, men det var intressant att de också går bättre för dem på den övriga arbetsmarknaden, säger rapportens författare Karl Wennberg.

Organisationen Ung Företagsamhet är glada över det positiva resultatet, och vet av erfarenhet att utbildningen ger positiva effekter.

- Vi får väldigt ofta ett positivt bemötande från både elever, lärare och samarbetspartners så vi vet att utbildningen är uppskattad och att den fungerar, men det är viktigt att vi nu även har ett bra underlag för vårt fortsatta arbete, säger Anna Skiöldebrand Berg, tf VD på Ung Företagsamhet.

För att ta del av rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap”, vänligen besök www.ungföretagsamhet.se/kortfakta

För ytterligare information om Ung Företagsamhet, kontakta:
Anna Skiöldebrand Berg, tf VD Ung Företagsamhet i Sverige
Tel: 08-783 80 08, E-post: anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se

För frågor angående innehållet i rapporten, kontakta:
Karl Wennberg, vVD Ratio
Tel: 0705-105366, E-post: karl.wennberg@ratio.se 

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF- företag under handledning och med stödmaterial. 

Taggar:

Om oss

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.