Om oss

Ungdomsbarometern (UB) är ett analysföretag som sedan 1991 har arbetat med att kartlägga unga människors attityder, värderingar och beteenden inom ett brett spektrum av områden. Utifrån detta hjälper UB sina kunder och uppdragsgivare inom olika branscher – allt från statliga myndigheter och intresseorganisationer till mediehus och konsumentvaruföretag – att bättre förstå och anpassa sina aktiviteter till unga människors vardag och verklighet.