Långsiktigt hållbarhetsarbete ger resultat: Täby Centrum - Sveriges mest hållbara köpcentrum

Nu står det klart att Täby Centrum som första köpcentrum i Sverige har certifierats som Excellent för såväl fastighet som förvaltning i den globala miljöcertifieringen BREEAM In-use International. Därmed sällar sig Täby Centrum till en handfull köpcentrum i Europa som har en lika hög hållbarhetsstandard. Certifieringen är ett viktigt led i Unibail-Rodamcos omfattande och strategiska hållbarhetsarbete kring sina fastigheter och förvaltningen av köpcentrum runt om i Europa.

Täby Centrum är inte bara Stockholmarnas Favoritcentrum 2013 enligt Evimetrix senaste undersökning. Numera är man även Sveriges mest hållbara köpcentrum. Det är det globala miljöledningssystemet BREEAM In-use International som har certifierat Täby Centrum med betyget Excellent både miljömässigheten för själva fastighetens och för förvaltning och drift. Betyget Excellent tilldelas enbart ett fåtal byggnader varje år och det är första gången ett så högt betyg tilldelats ett köpcentrum i Sverige.

- Det är väldigt glädjande att vi är det första köpcentrum att få Excellent-betyg för både vår fastighet och för hur vi driver verksamheten. BREEAM är det mest krävande men också det tyngsta certifieringssystemet i världen. Vår ambition är att Täby C ska vara i absoluta Europatoppen som köpcentrum vad gäller butiks- och serviceutbud och kundupplevelse men också ett föredöme vad gäller hållbarhet. Efter ett par års intensivt arbete börjar vi nu närma oss detta mål vilket verkligen är fantastiskt. Nu gäller det att spänna bågen ännu högre, säger Christoffer Lind, Centrumchef för Täby Centrum.

Unibail-Rodamco som äger och driver Täby Centrum har sedan flera år drivit ett målmedvetet hållbarhetsarbete inom hela koncernen. En viktig del i detta har varit att skapa ett engagemang bland medarbetarna kring hållbarhetsfrågor och betydelsen av detta arbete för att säkerställa att man arbetar mot samma mål. BREEAM In-Use är det mest etablerade och välkända miljöklasscertifieringssystemet i Europa och deras certifiering av köpcentrum inom koncernen har varit en viktig måttstock för hela koncernens hållbarhetsarbete. Unibail-Rodamco har satt som mål att minst 80 % av alla köpcentrum i portföljen ska ha certifierats 2016, med Very Good som lägsta betygsnivå. Täby Centrum har alltså nått ännu högre med sitt betyg Excellent.Några av de områden där Täby Centrum har fått mycket höga betyg är avfallshantering, vattenförbrukning och energianvändning.

- Vi ser att våra ansträngningar har gett resultat. Bland annat har vi infört individuell vattenmätning och moderna miljöstationer för återvinning av upp till sju avfallsfraktioner. Dessutom har vi reducerat energiförbrukningen med hjälp av nattventilation, värmeåtervinning och behovsstyrning av belysning. Men vi vill ju bli ännu vassare och därför gör vi nu insatser för att energieffektivisera än mer och dessutom se över byggmaterialsidan, säger Christoffer Lind.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Lind, Centrumchef, Täby Centrum
Tel: 073-662 35 19; E-mail: Christoffer.Lind@unibail-rodamco.com

Lars-Åke Tollemark, Regional Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco
Tel: 073-350 60 10; E-mail: lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com

Om BREEAM:

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är världens ledande och mest använda miljöbedömningssystem för nya byggnader, med över 115 000 certifierade och omkring 700 000 registrerade enheter. Ett antal faktorer mäts och betygsätts, dels gällande själva byggnaderna och dels driften av dem, och endast ett fåtal byggnader certifieras med betyget Excellent varje år.

BREEAM In-Use
Till skillnad från BREEAM används BREEAM In-Use för att klassificera befintliga byggnader, inom vilken Täby Centrum fått betyget Excellent. Ett stort antal faktorer mäts och betygsätts, dels gällande själva byggnaderna (fastigheten) och dels driften av dem (förvaltningen).

Fastigheten: byggnadens standard baserat på dess konstruktion samt underhåll.
Förvaltningen: policys relaterade till driften av byggnaden, till exempel den faktiska energiförbrukningen samt miljöpåverkan, såsom koldioxidutsläpp och avfallshantering. I Europa finns endast sex stycken köpcentrum som har samma höga betyg som Täby Centrum.

För mer information om BREEAM och BREEAM In-use certifieringssystem gå till: www.breeam.org

Taggar:

Om oss

About Unibail-RodamcoCreated in 1968, Unibail-Rodamco SE is Europe’s largest listed commercial property company, with a presence in 11 Continental European countries, and a portfolio of assets valued at €43.1 Bn as of December 31, 2017. As an integrated operator, investor and developer, the Group aims to cover the whole of the real estate value creation chain. With the support of its 2000 professionals, Unibail-Rodamco applies those skills to highly specialised market segments such as large shopping centres in major European cities, offices and large convention & exhibition centres in the Paris region. Unibail-Rodamco owns and operates 67 shopping centres, of which 56 attract more than 6 million visits per annum. These shopping centres are located in the largest and wealthiest cities in Europe, such as Paris, Madrid, Stockholm, Amsterdam, Munich, Vienna, Warsaw and Prague. In addition to its standing assets, Unibail-Rodamco has €7.9 Bn of development projects as of December 31, 2017. This pipeline includes iconic world-class retail projects such as The Mall of the Netherlands near The Hague and Überseequartier in Hamburg. The Group distinguishes itself through its focus on the highest architectural, city planning and environmental standards. Its long term approach and sustainable vision focus on the development or redevelopment of outstanding places to shop, work and be entertained. The Group’s commitment to environmental, economic and social sustainability has been recognised by its inclusion in the FTSE4Good and STOXX Global ESG Leaders indexes. The Group is a member of the CAC 40, AEX 25 and EuroSTOXX 50 indices. It benefits from an A rating from Standard & Poor’s and Fitch Ratings. For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com

Prenumerera