Långsiktigt hållbarhetsarbete ger resultat: Täby Centrum - Sveriges mest hållbara köpcentrum

Nu står det klart att Täby Centrum som första köpcentrum i Sverige har certifierats som Excellent för såväl fastighet som förvaltning i den globala miljöcertifieringen BREEAM In-use International. Därmed sällar sig Täby Centrum till en handfull köpcentrum i Europa som har en lika hög hållbarhetsstandard. Certifieringen är ett viktigt led i Unibail-Rodamcos omfattande och strategiska hållbarhetsarbete kring sina fastigheter och förvaltningen av köpcentrum runt om i Europa.

Täby Centrum är inte bara Stockholmarnas Favoritcentrum 2013 enligt Evimetrix senaste undersökning. Numera är man även Sveriges mest hållbara köpcentrum. Det är det globala miljöledningssystemet BREEAM In-use International som har certifierat Täby Centrum med betyget Excellent både miljömässigheten för själva fastighetens och för förvaltning och drift. Betyget Excellent tilldelas enbart ett fåtal byggnader varje år och det är första gången ett så högt betyg tilldelats ett köpcentrum i Sverige.

- Det är väldigt glädjande att vi är det första köpcentrum att få Excellent-betyg för både vår fastighet och för hur vi driver verksamheten. BREEAM är det mest krävande men också det tyngsta certifieringssystemet i världen. Vår ambition är att Täby C ska vara i absoluta Europatoppen som köpcentrum vad gäller butiks- och serviceutbud och kundupplevelse men också ett föredöme vad gäller hållbarhet. Efter ett par års intensivt arbete börjar vi nu närma oss detta mål vilket verkligen är fantastiskt. Nu gäller det att spänna bågen ännu högre, säger Christoffer Lind, Centrumchef för Täby Centrum.

Unibail-Rodamco som äger och driver Täby Centrum har sedan flera år drivit ett målmedvetet hållbarhetsarbete inom hela koncernen. En viktig del i detta har varit att skapa ett engagemang bland medarbetarna kring hållbarhetsfrågor och betydelsen av detta arbete för att säkerställa att man arbetar mot samma mål. BREEAM In-Use är det mest etablerade och välkända miljöklasscertifieringssystemet i Europa och deras certifiering av köpcentrum inom koncernen har varit en viktig måttstock för hela koncernens hållbarhetsarbete. Unibail-Rodamco har satt som mål att minst 80 % av alla köpcentrum i portföljen ska ha certifierats 2016, med Very Good som lägsta betygsnivå. Täby Centrum har alltså nått ännu högre med sitt betyg Excellent.Några av de områden där Täby Centrum har fått mycket höga betyg är avfallshantering, vattenförbrukning och energianvändning.

- Vi ser att våra ansträngningar har gett resultat. Bland annat har vi infört individuell vattenmätning och moderna miljöstationer för återvinning av upp till sju avfallsfraktioner. Dessutom har vi reducerat energiförbrukningen med hjälp av nattventilation, värmeåtervinning och behovsstyrning av belysning. Men vi vill ju bli ännu vassare och därför gör vi nu insatser för att energieffektivisera än mer och dessutom se över byggmaterialsidan, säger Christoffer Lind.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Lind, Centrumchef, Täby Centrum
Tel: 073-662 35 19; E-mail: Christoffer.Lind@unibail-rodamco.com

Lars-Åke Tollemark, Regional Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco
Tel: 073-350 60 10; E-mail: lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com

Om BREEAM:

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är världens ledande och mest använda miljöbedömningssystem för nya byggnader, med över 115 000 certifierade och omkring 700 000 registrerade enheter. Ett antal faktorer mäts och betygsätts, dels gällande själva byggnaderna och dels driften av dem, och endast ett fåtal byggnader certifieras med betyget Excellent varje år.

BREEAM In-Use
Till skillnad från BREEAM används BREEAM In-Use för att klassificera befintliga byggnader, inom vilken Täby Centrum fått betyget Excellent. Ett stort antal faktorer mäts och betygsätts, dels gällande själva byggnaderna (fastigheten) och dels driften av dem (förvaltningen).

Fastigheten: byggnadens standard baserat på dess konstruktion samt underhåll.
Förvaltningen: policys relaterade till driften av byggnaden, till exempel den faktiska energiförbrukningen samt miljöpåverkan, såsom koldioxidutsläpp och avfallshantering. I Europa finns endast sex stycken köpcentrum som har samma höga betyg som Täby Centrum.

För mer information om BREEAM och BREEAM In-use certifieringssystem gå till: www.breeam.org

Taggar:

Om oss

About Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield is the premier global developer and operator of flagship shopping destinations. With a portfolio valued at €62 Bn as at 31 December 2017, of which 88% in retail, 7% in offices and 6% in convention & exhibition venues, the Group owns and operates 102 shopping centres, of which 56 are flagships in the most dynamic cities in Europe and the United States. Its centres welcome 1.2 billion visits per year. Present in 2 continents and in 13 countries, Unibail-Rodamco-Westfield provides a unique platform for retailers and brand events, and offers an exceptional and constantly renewed experience for customers. With the support of its 3,700 professionals and an unparalleled track-record and know-how, Unibail-Rodamco-Westfield is ideally positioned to generate superior value and develop world-class projects. The Group has the largest development pipeline in the industry, worth €13 Bn. Unibail-Rodamco-Westfield distinguishes itself by its Better Places 2030 agenda, that sets its ambition to create better places that respect the highest environmental standards and contribute to better cities. Unibail-Rodamco-Westfield is listed on Euronext Amsterdam and Euronext Paris (Euronext ticker: URW). A secondary listing has been established in Australia through Chess Depositary Interests. The Group benefits from an A rating from both Standard & Poor’s and Fitch Ratings, and from an A2 rating from Moody’s.

Prenumerera