DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Omsättningstillväxt och stärkt varumärke
·       Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%.
·       Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande en rörelsemarginal på 2,5% (5,3%).
·       Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 MSEK (12,2).
·       Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (8,8).
·       Resultat per aktie uppgick till SEK 1,83 (2,38).
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (3,3).


Se vidare i bifogade pdf-fil.

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar