DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Delårsrapporten i korthet

  • Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 281,2 MSEK (163,1), en ökning med 72 procent.
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 15,8 MSEK (1,7).
  • Rörelsemarginalen i det andra kvartalet uppgick till 5,6 procent (1,0).
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 490,6 MSEK (299,9), en ökning med 64 procent.
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 5,00 SEK (0,62) före utspädning och 4,93 SEK (0,62) efter utspädning.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 22,8 MSEK (2,9), motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 procent (1,0).
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 23,0 MSEK (3,3).
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 16,8 MSEK (2,0).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 12,7 MSEK (-24,3).
  • Under april har Uniflex startat ett dotterbolag i Norge, Uniflex Norge AS.

För ytterligare information kontakta:

Jan Bengtsson, VD, tfn 08-555 368 10

Kent Thudén, Ekonomichef, tfn 08-555 368 50

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar