DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat

·       Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9).
·       Rörelseresultatet tredje kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (14,0), vilket ger en rörelsemarginal på 7,6% (9,7%).
·       Omsättningen för perioden uppgick till 558,5 MSEK (364,4), en ökning med 53%.
·       Rörelseresultatet för perioden uppgick till 25,2 MSEK (25,7), motsvarande en rörelsemarginal på 4,5% (7,1%).
·       Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 26,4 MSEK (26,5).
·       Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 19,0 MSEK (19,1).
·       Resultat per aktie för perioden uppgick till SEK 5,16 (5,17).
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (7,6).

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar