SKL Kommentus inköpscentral väljer Uniflex som bemanningsleverantör

Uniflex har tecknat ramavtal med SKL Kommentus inköpscentral, SKI, för bemanningstjänster. Avtalet kan nyttjas av samtliga kommuner, kommunala bolag och landsting i Sverige och omfattar bemanningstjänster inom administration, ekonomi, personal samt fastighet.

I upphandlingen deltog totalt 28 anbudsgivare varav Uniflex blev en av de fem vinnande leverantörerna som tecknar avtal med SKI.

Avtalstiden sträcker sig fram till och med 2014-11-30 med möjlighet till förlängning i upp till två år. Uniflex bedömer att intäktspotentialen i avtalet för Uniflex del uppgår till 10 miljoner kronor årligen.

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson, Verkställande Direktör Uniflex Sverige AB, tfn: 073-600 68 10

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera