UNIFLEX AB - Kommuniké från årsstämma 2015

Vid dagens årsstämma i Uniflex AB togs följande beslut.

  • Utdelningen blir 0,80 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för utdelningen blir den 24 april 2015. Utbetalning sker omkring den 29 april.
  • Omval av Björn Örås som styrelseordförande och Monica Lindstedt, Thomas Krishan och Jenny Pizzignacco som styrelseledamöter.
  • Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer, med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor.
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att anta förslaget om emission av teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar