Uniflex förlänger samarbetsavtalet för bemanning med Transcom

 

Uniflex Bemanning har förlängt samarbetsavtalet för bemanningstjänster med Transcom AB. Avtalet gäller till och med sista februari 2014 och omfattar uthyrning av personal till samtliga Transcoms enheter i Sverige.

Avtalet inbegriper ett flertal olika befattningar såsom kundtjänst och supportpersonal, inbound- och outboundsales personal mm.

I avtalet garanteras inget ordervärde, men historiskt har det uppgått till mellan 50 msek och 100 msek årligen och Uniflex bedömer att potentialen under avtalsperioden är ungefär i nivå med tidigare år.

– Det nya avtalet utgör en viktig del i att säkerställa leverans gentemot våra kunder. Uniflex har en god kunskap om bemanning och möter våra krav vad gäller kvalitet, flexibilitet, snabbhet och geografisk närvaro, säger Mikael Grahm HR Chef Norra Europa på Transcom.

– Vi har samarbetat med Transcom en längre tid och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. Transcom har en intressant framtid framöver och genom detta samarbete stärker vi såklart vår position som bemanningsföretag inom denna bransch, säger Jesper Morin, Key Account Manager på Uniflex Bemanning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Uniflex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl 09.30 (CET).

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson, Verkställande Direktör Uniflex Sverige AB, tfn: 073-600 68 10

Jörgen Skoog, Regional General Manager Norra Europa Transcom AB, tfn 070-462 50 25

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Transcom AB är Sveriges och Nordens största aktör inom kundservice. Transcom har ca 2500 anställda i Sverige och över 24 500 i världen. Transcom är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Under 2011 omsatte Transcom Sverige koncernen ungefär 1000 MSEK.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera