Uniflex svar på dagens medieuppgifter

 

Sveriges Radio har under måndagen rapporterat om nya uppgifter kring att flera anställda på Uniflex ska ha blivit erbjudna fiktiva jobb i syfte att slippa att behöva betala ut garantilöner.

För Uniflex är det viktigt att agera långsiktigt och professionellt. Om några felaktigheter har skett i vårt namn är det något som vi tar kraftfullt avstånd från, inte minst eftersom att det bryter mot Uniflex värderingar, regler och kollektivavtal.

Allt sedan vi i slutet på förra året blev uppmärksammade på att några av våra konsulter blivit erbjudna jobb som inte fanns har vi arbetat hårt med frågan. Vi inledde omedelbart en egen utredning, utan att hitta några ytterligare fall. Samtidigt vidtog vi ändå en rad preventiva åtgärder för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet. Vi påbörjade redan under förra året ett utvärderingsarbete för att ytterligare strama upp våra rutiner och processer för att liknande saker inte ska behöva ske i vår verksamhet;

-          Vi inledde en egen utredning för att kunna fånga upp om eventuella andra fel har begåtts

-          Vi har gått ut med information till all ”innepersonal” om vad Uniflex förväntar sig av den egna personalen och hur våra konsulter ska behandlas.

-          Ledningen har vid upprepade tillfällen kommunicerat vikten av att agera på ett korrekt sätt och att beteendet som enskilda anställda uppvisat är helt oacceptabelt.

-          Vi har tillsammans med Almega organiserat så all innepersonal som arbetar med personalfrågor genomgår en tilläggsutbildning i arbetsrätt.

-          De 20 högsta cheferna genomgår en extra utbildning i arbetsrätt.

-          Vi har valt att utöka introduktions- och arbetsrättsutbildningen för ny innepersonal, från tre till fyra dagar.

Vi genomför dessutom en rad framåtblickande åtgärder för att ytterligare stärka våra rutiner och processer. Det inkluderar en fortsatt uppstramning av vårt kontrollsystem och en så kallad whistle blower-funktion där anställda kan meddela oss om eventuella problem och samtidigt kunna vara anonyma.

Uniflex är Sveriges fjärde största bemanningsföretag och har över 5000 anställda som samtliga omfattas av kollektivavtal med såväl LO som Unionen. Uniflex är dessutom ISO-certifierade för såväl miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Uniflex tar den här typen av frågor på största allvar och tar självklart kraftfullt avstånd från den här typen av beteende. Vi tänker även i fortsättningen vara en arbetsplats som ser till våra kunders och anställdas bästa.


För mer information kontakta:

Jan Bengtsson, Verkställande Direktör Uniflex AB, tfn: 073-600 68 10

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera