Uniflex tecknar avtal med Trafikverket

Uniflex tecknar avtal med Trafikverket angående personaluthyrning. Avtalet avser tjänstemän i hela Sverige inom kategorierna kontorsadministration, informationshantering, HR, ekonomi och kommunikation. Avtalet sträcker sig över två år, med option på 1 + 1 år. Uniflex är en av flera leverantörer.

- Vi är oerhört stolta över att vara leverantör till Trafikverket och ser fram emot vårt samarbete, säger Fredrik Hansson, KAM Offentlig sektor på Uniflex.

För mer information, kontakta:                

Fredrik Hansson, KAM Offentlig sektor, +46 76-548 63 03, fredrik.hansson@uniflex.se

Kort om Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Huvudkontoret ligger i Borlänge och regionkontor finns i Luleå, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverket har omkring 6 500 anställda.

Kort om Uniflex

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera