Kockstress påverkar arbetsmiljö, lönsamhet och privatliv

De flesta svenska kockar upplever sin arbetsmiljö som stressig. Många så mycket att det påverkar såväl deras möjligheter att utveckla sin verksamhet som privatlivet negativt visar en ny undersökning. Ökade krav och knappa resurser uppges ligga bakom stressen.

Att det många gånger är högt arbetstempo i ett restaurangkök vet alla som är verksamma i branschen. En ny svensk kvalitativ studie bland kockar bekräftar tidigare internationella studier från Unilever Food Solutions som visar att tidshantering är en nyckelfaktor för framgång i restaurangbranschen. Så många som 26 av 30 kockar anser att tiden är en så knapp resurs att det påverkar deras arbete negativt.

Tidsbristen är enligt de svenska kockarna i första hand ett hinder för att utveckla restaurangen som affärsverksamhet. Nästan lika många upplever att deras privatliv påverkas negativt av stressen på jobbet och upplever att de har svårt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Hälften av kockarna känner stress och upplever att de har en dålig arbetsmiljö till följd av tidspressen på jobbet.

        Det är oroande att så många kockar mår dåligt och känner att de inte räcker till på jobbet och privat. Det är också alarmerande för branschen att en sak som tidsbrist gör att verksamheter inte kan utvecklas och vara lönsamma. Alla blir förlorare om vi inte hittar lösningar på det här stora branschproblemet, säger Peter Kuuttanen på Unilever Food Solutions.

Högre ställda krav från gäster vad gäller såväl smak som kvalitet, kreativitet och pris ligger bakom den ökande stressen, enligt kockarna själva. Detta i kombination med brist på resurser beskrivs som de främsta anledningarna till tidsbrist i deras arbetsmiljö.

Röster från undersökningen:

“Om vi bara kunde koncentrera oss på att utveckla briljanta recept och att laga dem skulle kockyrket vara fantastiskt. Tyvärr saknas resurserna för det.”

“Menyer med färre rätter som byts ut ofta garanterar variation och mindre matsvinn och tidspress.”

“Kockutbildningarna borde innehålla kurser om att driva en restaurang som ett företag.”

Kontakt
Peter Kuuttanen, Nordic Channel Marketing Director, Unilever Food Solutions, 0045 27 88 71 68, peter.kuuttanen@unilever.com

Om Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions är en av Sveriges största leverantörer av produkter till restauranger och storkök inom såväl privat som offentlig sektor. Produktsortimentet består av varumärkena Knorr, Milda, Lätta, Becel, Lipton, Crème Bonjour, Hellmann´s, Carte d’Or, Garde d’Or och Maizena. Unilever Food Solutions ingår i Unilever Sweden. 

Taggar:

Dokument & länkar