Global Rights Index 2018: Hoten och våldet ökar – det demokratiska utrymmet minskar

Allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas: i Colombia dödades 19 fackligt aktiva under det senaste året. Mellanöstern och Nordafrika rankas fortsatt som de farligaste regionerna, i världsfacket ITUC:s nya genomgång av världens värsta länder för arbetstagare.

Årets Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. Här är listan över världens tio värsta länder:

Algeriet         Guatemala
Bangladesh  Bangladesh 
Colombia      Kazakstan
Egypten         Saudiarabien
Filippinerna  Turkiet

Granskningen pekar mot en mycket farlig, global utveckling: demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder, i 59 länder förekommer massarresteringar av arbetstagare och antalet länder där arbetstagare utsätts för våld och dödshot har på ett år ökat från 59 till 65. Fackligt aktiva har dödats i nio länder.

­

Ingen ska behöva utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att göra arbetslivet bättre. Detta måste få ett slut, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO. Det här handlar om mina och dina kollegor, över hela världen. 

Global Rights Index 2018 visar också att 87 procent av länderna har kränkt rätten att strejka och 81 procent rätten att förhandla kollektivt. 65 procent av länderna har satt stopp för att arbetstagare ska kunna organisera sig fackligt.

– Situationen är ytterst upprörande, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO. Det är en mänsklig rättighet att organisera sig fackligt, att ta ställning och öppet redovisa sina åsikter. Fackliga rättigheter är en mänsklig rättighet.

Statistiken visar att den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och i välkända företag – allt fler riskerar att jobba under dåliga villkor.

­­– Utvecklingen går åt fel håll, säger Göran Arrius, ordförande för Saco. Det fackliga medlemskapet blir allt viktigare för att vi ska kunna arbeta, sida vid sida, för att stötta utsatta människor i andra länder.

Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC, som är världens största fackliga organ med 207 miljoner medlemmar i 163 länder, uppmanar:

Världens stater måste på allvar agera till stöd för arbetstagarna, mot de globala hoten mot demokratin. Det är dags för en förändring. 

Detta är femte året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 142 länder granskas och betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de 13 länderna i grupp 1.

Läs hela rapporten på www.uniontounion.org/gri2018 

För mer information, kontakta:

Maja Aase, kommunikationschef, Union to Union, 070-321 03 24
Karin Emanuelli, presschef TCO: 0708-39 02 06
Robin Tapper, pressansvarig Saco: 070-300 33 82
LO:s pressjour: 08-796 26 90

Maja Aase, kommunikations- och pressansvarig, Union to Union, 0703-21 03 24

Om Union to Union
Union to Union
är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Medlemmar i föreningen är LO, TCO och Saco. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats – genom ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i drygt 100 länder. Union to Union arbetar också med kommunikationsverksamhet i Sverige för att öka kunskap om svenskt bistånd och utvecklingens drivkrafter. www.uniontounion.org

Taggar:

Om oss

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Medlemmar i föreningen är LO, TCO och Saco. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Därför verkar vi i människors vardag, i deras arbetsliv. Det gör vi genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats – genom ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i drygt 80 länder.