Allvarliga kränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter i ny undersökning.

Världsfackets ITUC-index gällande fackliga rättigheter som publiceras idag visar på en fortsatt djupt oroande utveckling, säger Peter Hellberg förste vice ordförande för Unionen. - Våld, hot och förtryck är vardag för de många människor i världen som försöker förbättra arbetslivet. 

I sex av tio  (84 av de undersökta 139) länder saknas föreningsfrihet, vilket gör att anställda eller grupper av anställda fråntas den grundläggande mänskliga rättigheten att organisera sig. I ännu fler länder ifrågasätts och motarbetas strejkrätten.  Noterbart är att rätten till kollektiva förhandlingar på olika sätt också tryckts tillbaka i flera länder i Europa den senaste tiden.

- Förutom den mycket oroande utvecklingen i länder som Qatar, Bangladesh och Turkiet ser vi också med bekymmer på utvecklingen i Brasilien och USA när det gäller arbetstagares rättigheter. De två sistnämnda är också länder där många stora svenska exportföretag är närvarande, säger Peter Hellberg.

- Vi förväntar oss efterlevnad av de fackliga och mänskliga rättigheterna oavsett i vilken del i världen företag med svenska intressen verkar, säger Peter Hellberg

Fakta:

Unionen stödjer FN:s Global Deal och Agenda 2030. Våra fackliga utvecklingsprojekt är ett viktigt bidrag och vi är särskilt glada över att kunna bidra till SEWA:s utveckling som siktar in sig på den stora indiska informella ekonomin där utsatta kvinnor organiserar sig fackligt för ett bättre liv. Unionen jobbar aktivt med de svenska multinationella företagen genom globala fackliga allianser inom företagen. Vi uppmärksammar och arbetar tillsammans med andra fack när svenska multinationella företag inte tar sitt ansvar utanför Sveriges gränser. Vi arbetar även med att öka transparensen i värdekedjorna, bättre hållbarhetsredovisning och en utvecklad social dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare på alla nivåer.

Se filmen om årets rättighetsindex: https://www.youtube.com/watch?v=jpuZhFk4I50&feature=youtu.be

Läs mer om ITUC rättighetsindex på http://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017?lang=en

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar