Arbetsmarknaden behöver långsiktighet

Svensk arbetsmarknad kräver mer långvariga insatser än vad regeringen aviserar, även om det är bra att man ökar antalet utbildnings- och praktikplatser. Så kommenterar Unionen regeringens budgetproposition.

 Det räcker inte med krisinsatser när antalet långtidsarbetslösa är 130 000 och ökar för varje år, samtidigt som många lediga jobb inte tillsätts, säger Martin Linder, Unionens 2e vice ordförande.

Satsningen på 1 400 platser i högskolan är välkommen men otillräcklig. Mellan 2011 och 2012 minskade antalet årsplatser i högskola- och universitet med 12 000 och 2013 väntas ytterligare 10 000 platser falla bort. En konsekvens av neddragningarna under de senaste åren är att högskolor och universitet har minskat sitt utbud av kortare kurser och program, vilket ger yrkesverksamma sämre möjligheter att utveckla sin kompetens under arbetslivet.

– Korta högskolekurser är en viktig del i kompetensutvecklingen för dem som redan befinner sig i arbetslivet, säger Martin Linder.

Unionen välkomnar att regeringen möjliggör mer utbildning och praktik utanför Arbetsförmedlingens garantier. 3 000 fler praktikplatser innebär kraftigt förstärkta möjligheter att ge ett bra stöd för arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet. Satsningen på utbildning framstår däremot som mer blygsam. Med tanke på de tecken Unionen ser av en försämrad matchning på arbetsmarknaden borde fler arbetslösa få möjlighet till relevant utbildning.

En tidigareläggning av infrastrukturinvesteringarefterfrågades av Unionen redan under höstens varselvåg. Att investera i järnvägen underlättar pendling och där bör både tillgänglighet och tillförlitlighet vara i fokus. Breddade uppdrag till Inlandsinnovation och Fouriertransform är också något Unionen ser positivt på, liksom en förstärkning till de särskilt drabbade regionerna.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar