Brist på kompetensutveckling drabbar särskilt kvinnor

Kvinnor har lägre inflytande än män över sin kompetensutveckling. De jobbar också oftare på företag i det privata näringslivet där det inte finns pengar undansatta för kompetensutveckling. Samtidigt vill de i högre grad utvecklas mer i yrket. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Bristen på kompetensutveckling i arbetslivet verkar särskilt drabba kvinnor. Kvinnor (29 procent) är i högre utsträckning än män (20 procent) oroliga över att deras kompetens inte räcker till för att få ett nytt jobb. Färre kvinnor uppger att de får gehör från sin arbetsgivare vid egna initiativ till kompetensutveckling, 56 procent jämfört med 63 procent för männen.

57 procent av männen uppger att de har stort inflytande över sin egen kompetensutveckling kopplat till jobbet, jämfört med 49 procent av kvinnorna. Kvinnorna uppger i lägre grad att det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på det företag de jobbar, 41 procent jämfört med 47 procent av männen. Samtidigt uppger fler kvinnor (77 procent) än män (72 procent) att de vill utvecklas mer i sin yrkesroll.

– Företagen måste skapa förutsättningar för både män och kvinnor att utvecklas på jobbet. Inte minst för att klara sin kompetensförsörjning. Cheferna behöver bli mycket bättre på att identifiera potentiella möjligheter hos dem som redan är anställda, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Även ålder och bostadsort spelar in. Till exempel uppger både tjänstemännen mellan 18-35 år och stockholmare i högre grad än övriga att möjligheten till kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna när de söker nytt jobb.

– Det krävs förändringar på svensk arbetsmarknad om vi ska utvecklas som kunskapsnation. Unionen vill se ett system för kompetensutveckling där stat, företag och individ delar på ansvaret, säger Cecilia Beskow.

Undersökningen visar brister generellt för anställda att utvecklas i arbetslivet och därmed vara fortsatt attraktiva under hela sitt yrkesliv. Drygt en av fem tjänstemän säger att deras arbetsgivare inte tar till vara deras kompetens på bästa sätt. Nästan en av fyra anser att deras arbetsgivare inte motiverar sina medarbetare att utvecklas. Samtidigt uppger tre av fyra tillfrågade tjänstemän att de vill utvecklas mer i sin yrkesroll.

På uppdrag av Unionen har undersökningen genomförts med 1 075 webbintervjuer genom Novus Sverigepanel. Målgruppen är tjänstemän i privat sektor. Undersökningen genomfördes 8 – 14 oktober 2012.

Läs rapporten här

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar