Förbättrad arbetsmiljö för privata tjänstemän

Arbetsmiljön på landets företag har förbättrats något, visar Unionens Arbetsmiljöbarometer. Orsaken är troligtvis de nya föreskrifterna som började gälla under 2016 och som Unionen var med och tog fram. – Utvecklingen är glädjande, men det går alldeles för långsamt. Företagen måste i högre grad använda det regelverk som finns, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Arbetsmiljöbarometern är Unionens årliga undersökning av arbetsmiljön på landets företag. Undersökningen bygger på uppgifter från tusentals arbetsmiljöombud runt om i landet som alla är väl insatta i situationen på sina respektive arbetsplatser.

Årets upplaga är den tolfte i ordningen och visar en svag förbättring av arbetsmiljön jämfört med föregående år. En trolig orsak är föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som började gälla år 2016.

Föreskrifterna består av en samling krav för den psykosociala arbetsmiljön och Unionen var drivande i arbetet för att de skulle bli verklighet.

– Det är glädjande att situationen har förbättrats. OSA är oerhört viktig eftersom vi vet att arbetsmiljön är bättre på företag som arbetar systematiskt med frågan, säger Unionens ordförande Martin Linder och fortsätter:

– Men det går för långsamt. Endast vart tredje företag tillämpar i dag föreskrifterna och det är alldeles för få, säger han.

Även om utvecklingen går framåt är den långt ifrån acceptabel. Det är fortfarande en minoritet av ombuden som bedömer den psykosociala arbetsmiljön som positiv och det är betydligt fler som är negativa jämfört med för fem år sedan.

Den viktigaste frågan att arbeta framöver är stress, enligt ombuden.

– Det är oroväckande. Psykisk ohälsa är den klart vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vi har ett bra regelverk på plats och det som krävs nu är att företagen börjar tillämpa det. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder.

Fakta: Arbetsmiljöbarometern

  • Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning av hur Unionens arbetsmiljöombud upplever arbetsmiljön på landets företag.
  • Årets undersökning bygger på svar från 2 318 ombud på företag runt om i hela landet.
  • Den psykosociala arbetsmiljön anses vara sämre än den fysiska och de mest angelägna frågorna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.

Rapporten finns här

Unionens presstjänst
08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera