Högt tempo tvingar tjänstemän att jobba när de vabbar

Att ”vobba” är numera en del av tjänstemännens vardag. Tre av fyra tjänstemän jobbar när de är hemma för att ta om sina sjuka barn, samtidigt skulle två av fem helst slippa. Det främsta skälet är att man inte har någon att lämna över arbetet till. Det visar en färsk undersökning från Unionen.

– Organisationerna är slimmade, tempot är högt. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för en rimlig arbetsbelastning där de anställda kan avlasta varandra och hjälpas åt, säger Martin Linder, andre vice ordförande för Unionen.

Undersökningen visar att en av tre har dåligt samvete gentemot sin arbetsgivare när de vabbar, och av dem som vobbar skulle två av fem helst vilja slippa. Var fjärde vobbar för att de inte vill vara till besvär på arbetsplatsen och detta är vanligare bland kvinnor. Två av fem känner inte att de kan lägga tillräckligt med energi på sitt barn när de vobbar. Kvinnor i högre grad än män.

– Ledarskapet måste tydligt visa att det är okej att vara hemma när barnen är sjuka. Chefens signaler är viktiga för att skapa ett föräldravänligt arbetsliv, säger Martin Linder.

Den ekonomiska ersättningen verkar inte påverka om den enskilde väljer vab eller vob, däremot påverkar det vem i familjen som tar ansvaret för sjuka barn. Kvinnor som vabbar oftare än sin partner gör det för att familjen hade förlorat mer ekonomiskt om mannen tog hand om barnet

– Höj taket för hur mycket man får ut av Försäkringskassan vid vård av barn. Mamman tjänar ofta mindre än pappan och då tar hon hand om barnen för att minimera den ekonomiska förlusten för familjen. Det blir ett hinder för ett jämställt arbetsliv, säger Martin Linder.

I den pågående avtalsrörelsen kräver Unionen en extra föräldramånad i kollektivavtalen.

Undersökningen genomfördes 30 januari-15 februari med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel, på uppdrag av Unionen. Totalt intervjuades 2 126 tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 535 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera