Låt en stiftelse ta över Astra Zenecas anläggning i Södertälje

Under tisdagen träffade Unionens ordförande Cecilia Fahlberg tillsammans med Malin Linnér och Eva Finn från Unionens klubb på Astra Zeneca Regeringens särskilda samordnare Lars Leijonborg för att diskutera framtiden kring Astra Zenecas forsknings- och utvecklingsresurser i Södertälje.

Unionen föreslår att Regeringen tar initiativ till bildandet av en stiftelse som ägare till anläggningen i Södertälje så att de forsknings- och utvecklingsmiljöer som finns kvar kan användas av andra forskare och företag. Det finns många aktörer som är intresserade av anläggningen därför är det avgörande att insatser görs för att bibehålla den kompetens som annars går förlorad. Det är också viktigt att tänkbara intressenter får tid att hinna fundera på vilka delar av forskningen man eventuellt är beredd att ta över.

- Resurserna i Södertäljeanläggningen är mycket specifika och i många fall unika och det vore därför olyckligt om de splittrades och försvann i och med nedläggningen. Det är särskilt viktigt att infrastrukturen för forskning bevaras för de mindre företag som väntas uppstå i kölvattnet av nedläggningen. Intresset bör vara stort även från internationella aktörer att komma hit och utveckla produkterna i Södertälje, säger Cecilia Fahlberg.

Under mötet föreslog Unionen även att snabbt utnyttja medel från såväl Globaliseringsfonden som Europeiska socialfonden för att förstärka resurserna till utbildning och omställning av dem som drabbas av nedläggningen. Unionen vill också tillvarata möjligheten att skapa ett forskningskluster kring området
LifeScience.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar