Polarbröd är Sveriges föräldravänligaste arbetsplats

Unionen tilldelar 2013 års Guldnapp till Polarbröd. Företaget är utsett till den mest föräldravänliga arbetsplatsen i det privata näringslivet. Polarbröd bidrar till ett jämställt samhälle långt bortom lagens krav. 

– Unionen delar ut Guldnappen för tionde året i rad. Målet är att föräldravänliga arbetsplatser är något så självklart att vi kan avskaffa priset. Framtidens föräldrar kommer att kräva arbetsförhållanden där det går att kombinera arbete och familjeliv, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Efter att ungefär 3 000 personer genomfört Unionens test om föräldravänlig arbetsplats nominerades 110 företag.

– Det är fantastiskt roligt att få ett så fint pris. Guldnappen handlar om att vara föräldravänlig vilket stämmer väl med Polarbröds strävan att medarbetarna ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Det känns extra kul att det är en medarbetare som har nominerat oss, säger Karin Bodin, VD på Polarbröd.

Ur juryns motivering: ”Guldnappen 2013 tilldelas Polarbröd AB för att de i både ord och handling visar att det är viktigt att anställda ska kunna kombinera föräldraskap med ett utvecklande arbetsliv. En graviditet är inget hinder för att ta ett chefsjobb, i företagets styrelse och ledning finns lika många män som kvinnor och VD visar vägen genom att själv vara föräldraledig.”

Den anställde som nominerade företaget fick själv ett chefsjobb när hon var i åttonde månaden. Hon säger att ett besked om graviditet, föräldraledighet och småbarnsliv aldrig har upplevts som något negativt, tvärtom.

Tidigare undersökningar av Unionen visar att en tredjedel av de kvinnliga tjänstemännen fått frågan på en anställningsintervju om de planerar att skaffa barn, mot sju procent av männen. 72 procent av de kvinnliga cheferna fick frågan om de kommer att vara föräldralediga, mot bara 38 procent av de manliga. Dessutom uppger hälften av tjänstemännen att det är svårt att kombinera jobb med föräldraliv.

Guldnappen är Unionens årliga pris till föräldravänliga arbetsplatser i det privata näringslivet. På en föräldravänlig arbetsplats har alla anställda samma möjligheter till löne- och kompetensutveckling och graviditet och föräldraledighet ses som något positivt. Vinnaren belönas med Guldnappen och 10 000 kronor. 

Kontaktperson Polarbröd: Carina Zolland, informationschef, 070-695 75 02

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 540 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar