Sveriges tillväxt tar fart

Återhämtningen i Sverige fortsätter och får förnyad fart under 2015 och 2016 i takt med att tillväxten i Europa ökar. BNP väntas öka med 2,9 procent 2015 och 3 procent 2016. Även hushållens konsumtion och stigande investeringar bidrar till uppgången. Trots tillväxt och god sysselsättningsutveckling biter sig arbetslösheten kvar över 7,5 procent på grund av fortsatta matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det visar Unionens nya konjunkturprognos.

– Sysselsättningen har fortsatt att överraska positivt, men trots detta har den höga arbetslösheten bitit sig fast runt 8 procent och väntas bara sjunka till 7,7 procent 2016. Den senaste månadens storvarsel från Sony Mobile och Ericsson visar hur snabbt strukturomvandlingen går. Åtgärder som förbättrar yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling är en mycket viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd som regeringen kan vidta i dag, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

– Äntligen ser utsikterna för Europa ljusare ut. Detta är viktigt för svensk export. Ökad export lyfter svensk industri och underleverantörer i företagstjänstesektorn. Produktionen och produktiviteten i näringslivet ökar i snabbare takt, liksom inflationen, säger Lars Jagrén.

Unionens konjunkturprognos bygger i hög grad på eget unikt statistiskt material från Unionens Branschbarometer, som bygger på svaren från 488 klubbar på företag med drygt 400 000 anställda i Sverige. Branschbarometern visar att läget på företagen är det mest optimistiska sedan hösten 2011. Klubbarna räknar med stigande försäljning och bättre möjlighet att öka priserna. Även förväntningarna om nyanställningar har blivit mer positiva sedan i höstas. En ytterligare positiv signal är att förväntningarna på investeringarna skrivits upp markant.

Rapporten redovisar hur den starka dollarn påverkar det svenska näringslivet. Totalt sett är det något fler företag som anger att den starka dollarn missgynnar dem, än som säger sig dra nytta av det.

– I den allmänna debatten uppfattas en stark dollar nästan alltid som positivt. Unionen visar att verkligheten är mer komplicerad än så. Många företag gynnas, framför allt inom industrin. Men företag med stor import av insatsvaror eller investeringsvaror drabbas. Generellt sett missgynnas små företag, som överhuvudtaget har svårt att klara svängningar i valutakurserna, säger Lars Jagrén.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media