Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin

Unionen bedömer att tillväxten 2012 hamnar på 0,5 procent, medan tillväxten under 2013 kommer nå 2,8 procent. Under 2012 sker en positiv vändning i tillväxten. Det är slutsatsen i den ekonomiska prognos för de kommande två åren som Unionen presenterar i dag.

Den svenska ekonomin har genomgått en kraftig avmattning som bottnar första kvartalet 2012. Därefter tar tillväxten fart under andra halvåret och kommer därefter stabiliseras under 2013 eftersom det finns en stark underliggande tillväxtkraft i ekonomi och företag.

- Vår prognos för den svenska ekonomin innebär att vi ytterligare skriver ner tillväxten för 2012 och 2013 jämfört med vår prognos i oktober 2011. Vi har dock övertygelsen att botten är nådd och att den svenska ekonomin åter kommer att börja växa, säger Unionens Tf chefsekonom Gösta Karlsson.

Tillväxten 2012 hamnar på enbart 0,5 procent (0,8 procent kalenderjusterat), medan tillväxten 2013 kommer att komma upp i 2,8 procent. I den förra prognosen var motsvarande tillväxttal 1,7 procent (2012) och 3,3 procent.

- Vi underskattade framför allt tiden det skulle ta att hantera krisen inom euroområdet. Vår bedömning är dock att det värsta nu passerat och att de europeiska ekonomierna sakta kommer att återhämta sig fortsätter Gösta Karlsson

Sysselsättningen fortsätter att öka, dock på en lägre nivå än 2011, 0,6 procent under 2012 och 0,3 procent under 2013 samtidigt som matchningsproblemen blir allt mer påtagliga. Arbetslösheten ökar till 8 procent under 2013. Kompetensbrist hos många arbetssökande är en viktig förklaring. Förutsättningarna för att åstadkomma reallöneökningar under prognosperioden är goda trots svagare produktivitet under 2012.

- Unionen ser behovet av ett väl fungerande kompetensförsörjningssystem för att möta matchningsproblemen avslutar Gösta Karlsson.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar