Unionen om vårbudgeten 2015 – yrkesverksammas kompetensutveckling kan inte skjutas på framtiden

Ständig utveckling av arbetskraftens kompetens är helt avgörande för regeringens mål att skapa flera jobb. Den globaliserade ekonomin kräver att de privatanställda tjänstemännen ges löpande möjlighet att uppdatera sin kompetens i takt med de allt snabbare strukturförändringarna. Det är en förutsättning för konkurrenskraftiga svenska företag och därmed för jobben i Sverige. Det säger Unionen i en första kommentar till regeringens vårbudget. 

– Med de prioriteringar regeringen i dag presenterar skjuts kompetensutveckling för yrkesverksamma fortsatt på framtiden. De senaste varslen på Sony Mobile i Lund och på Ericsson är en allvarlig påminnelse om att dagens lösningar inte är tillräckliga i en globaliserad ekonomi. Till exempel måste regeringens kunskapslyft även inkludera yrkesverksammas behov av kompetensutveckling, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

– Regeringens satsningar på fler lärare i grundskolan för att fler ska få gymnasiebehörighet och flera utbildningsplatser redan i år är en nödvändighet i dagens kunskapssamhälle. Detta är positivt men samtidigt långt ifrån tillräckliga reformer. Vi är i ett läge där det även krävs satsningar på yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling för att bevara svensk konkurrenskraft. En högre bidragsdel i studiemedelssystemet för yrkesverksamma från 35 års ålder är den studiemedelsreform som skulle få störst betydelse för att fler ska kunna återkomma till utbildning under arbetslivet, säger Lars Jagrén.

– Varken staten eller parterna kan på egen hand lösa frågan om yrkesverksammas kompetensutveckling. Det krävs att arbetsgivarna, staten och individen gemensamt bidrar till finansieringen. Unionen är beredd att ta sitt ansvar för att få en kompetensstiftelse i hamn, men då behöver staten bidra genom att anpassa studiemedelssystemet efter yrkesverksammas behov, säger Lars Jagrén. 

Unionen vill se dessa förändringar i studiemedelssystemet: 

  • en bidragsdel motsvarande 2/3 av studiemedelsbeloppet för yrkesverksamma som fyllt 35 år och jobbat i 5 år
  • en rätt till 60 nya veckor med studiemedel, efter tio år i arbetslivet
  • en höjning av åldersgränserna i studiemedelssystemet
  • en uppjustering av fribeloppet

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar