Unionens kommentar: investera i kunskap och kompetens

I dag har regeringen presenterat sin vårproposition för riksdagen. Givet regeringens egen tillväxtprognos för 2013 borde vi sett mer handlingskraft när det gäller åtgärder för att säkra Sveriges framtida  konkurrenskraft, menar Unionen i en kommentar.

Regeringen delar i stora drag Unionens bedömning när det gäller den framtida tillväxten. I Unionens prognos  bedöms tillväxten för 2012 ligga på 0,5 procent  för att under 2013 stiga till 2,8 procent, medan regeringens bedömning ligger på 0,4 procent respektive 3,3 procent.

- Givet de sunda offentliga finanserna finns reformutrymme. Prioriteringen borde vara åtgärder för att lösa den omfattande matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, säger Cecilia Fahlberg förbundsordförande, Unionen.

För att klara jobben och arbetslösheten krävs en hög ambitionsnivå i den kommande höstbudgeten.  Med dryga 8 procent arbetslöshet och en omfattande långtidsarbetslöshet är en viktigt pusselbit kunskap och kompetens.

- Vi går nu in i omställningsförhandlingar och ser till hösten fram emot en bred överenskommelse för kompetensutveckling där både arbetsmarknadens parter och staten tar ett tydligt ansvar, avslutar Cecilia Fahlberg förbundsordförande, Unionen.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera