Unionens medlemmar visar på fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi

Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt god och ligger runt tre procent vid inledningen av det fjärde kvartalet. Det visar Unionens ärendeindikator – en unik dataanalys av konjunkturen baserat på förbundets löpande kontakter med medlemmar och klubbar.

– Utvecklingen för Unionens förhandlingsärenden ger stöd för vår prognos om att BNP-tillväxten under året blir lite drygt tre procent, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Den vanliga BNP-statistiken från SCB kommer med mycket lång eftersläpning. Unionens ärendeindikator uppdateras däremot på månadsbasis. Den har dessutom historiskt sett visat sig ha en mycket hög träffsäkerhet.

– Med över 500 000 yrkesverksamma medlemmar över hela det privata näringslivet är statistiken över förhandlingsärenden hos Unionen en unikt representativ och aktuell källa för att mäta Sveriges tillväxt, säger Lars Jagrén.

Ärendeindikatorn bygger på statistik över hur de förhandlingsärenden som kommer in till Unionen från medlemmar och klubbar utvecklas och fördelas mellan olika typer av frågor. När svensk ekonomi, mätt som BNP-tillväxt, går sämre ökar till exempel ärendena om organisationsförändringar, konkurser och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I bättre tider sjunker dessa förhandlingsärenden undan och i stället ökar exempelvis andelen ärenden som rör medlemmars anställningsavtal.

Under hösten har andelen förhandlingsärenden som är förknippade med en lägre BNP-tillväxt minskat, samtidigt som andelen av de ärenden som indikerar en förstärkt konjunktur växt. Sammantaget pekar utvecklingen på en BNP-tillväxt under tredje och inledningen av fjärde kvartalet på cirka tre procent.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se, pressekreterare: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar