Drygt 267 000 antagna till höstens högskoleutbildningar

Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud från 17 300 förra året till 16 375 för höstterminen 2013. Även antalet antagna minskar från drygt 272 000 till knappt 268 000, trots att antalet behöriga sökande i år ökat från knappt 351 000 till drygt 369 000. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet.

När antagningsbeskeden nu börjar skickas ut får 267 533 personer besked om att de antagits till en utbildning under hösten. Jämfört med noteringen 2012 på 272 166 är det en minskning med 4 633 personer (-2 %). Samtidigt har antalet behöriga sökande ökat från 350 927 höstterminen 2012 till 369 220 i år (+5 %).

Antalet program ökar från 3 028 i fjol till 3 121 i år, medan antalet kurser minskar från 14 272 till 13 254. Totalt minskar lärosätenas utbildningsutbud med fem procent.

– Vårens debatt om Högskoleprovet har gett intrycket att obehöriga kan ta sig in på en del utbildningar, säger Tuula Kuosmanen, chef för avdelningen för antagning och studentstöd vid Universitets- och högskolerådet. Så är det inte – du måste alltid ha rätt förkunskaper för att bli antagen. När platserna inte räcker till alla behöriga så gör högskolorna urval och tar in de sökande som har högst poäng i varje urvalsgrupp. Om konkurrensen är liten i urvalsgruppen HP så kan det räcka att ha genomfört bara en del av Högskoleprovet för att komma in. Men grundkravet är att du måste vara behörig.

Antalet behöriga sökande har ökat på senare år samtidigt som antalet utbildnings­platser har minskat. Ökad konkurrens om platserna höjer nu lägsta meritvärde för att bli antagen på flera utbildningar. (Se Antal utbildningar med lägsta jämförelsetal.)

Av totala antalet antagna och behöriga sökande är 62 procent kvinnor och 38 procent män – en fördelning som sett i stort sett likadan ut under de senaste åren. Andelen män 25-34 år ökar (+3 %), medan andelarna minskar för män 35 år och äldre (-4 %), för kvinnor i åldrarna 35 år och äldre (-10 %) samt 24 år och yngre (-2 %).

De sökandes antagningsbesked publicerades på Antagning.se i dag. Sista svarsdag är den 31 juli. Urval två sker den 6 augusti, då får reserverna besked om de kommer in.

Kontaktpersoner

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen

010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk

010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet har totalt cirka 225 anställda. Huvudkontoret finns på Wallingatan 2 i Stockholm. Myndigheten har även ett kontor i Visby på Gotland där cirka 16 medarbetare arbetar med program för globalt utbildningssamarbete.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera