Drygt 69 000 vill skriva högskoleprovet

Den 6 april är det dags för vårens högskoleprov och drygt 69 000 personer har anmält sig till provet. Det är ökning med 6,5 procent mot i fjol – intresset är nästan i nivå med våren 2011, då drygt 70 000 anmälde sig. Vi är nu tillbaka vid det antal skrivande som gällde i slutet av 1990-talet.

Högskoleverket lanserade hösten 2011 ett nytt högskoleprov där de kvantitativa och verbala uppgifterna har lika stort utrymme. Syftet med förändringen var att göra det lättare att förutsäga hur väl studenten kommer att klara sin utbildning. Detta nya högskoleprov fick till att börja med färre anmälningar, men i höstas vände trenden.

– Det är glädjande att så många nu vill göra högskoleprovet, säger generaldirektör Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet, den nya myndigheten som tog över ansvaret för högskoleprovet vid årsskiftet.

Den 6 april genomförs högskoleprovet i sin nya form för fjärde gången. Totalt har 69 607 anmält sig, vilket är 4 232 fler än antalet anmälda våren 2012. Vår statistik visar att över 80 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre.

Vi ser en ökning bland 17- och 18-åringar med drygt 11 procent i jämförelse med vårterminen 2012. Antalet anmälda i åldersgrupperna är cirka 7 700 vilket är en ökning med nästan 800.

En förklaring till det ökade intresset bland de yngre kan vara osäkerheten kring hur antagningsreglerna kommer att falla ut för sökande med gymnasieexamen framöver.

De som går ut gymnasiet 2013 är den sista årskullen som går ut med slutbetyg. De som i år fyller 18 år är den första årskullen med gymnasieexamen 2014.  Hur dessa ska konkurrera med sina betyg i urvalet är ännu inte helt fastställt och då kan högskoleprovet upplevas som en viktig andra chans.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska ens möjligheter.

Kontakt
Mattias Wickberg
010-470 04 366

Ann-Sofie Fredriksson
010-470 03 56

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-4700691
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd i samband med val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten bildades den 1 januari 2013, och är i huvudsak en sammanslagning av verksamheten vid Internationella programkontoret, Verket för högskoleservice och delar av Högskoleverket.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.