Färre sökande till höstens högskoleutbildningar

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515  anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2017

Universitet/högskola Anmälningar
ht 2017
Anmälningar
ht 2016
Ökning i procent
Konstfack 664 394 69 %
Karlstads universitet 35 401 34 034 4 %
Umeå universitet 72 353 69 736 4 %
Högskolan Kristianstad 40 924 39 544 3 %
Sophiahemmet Högskola 3 928 3 825 3 %
Linnéuniversitetet 59 439 58 746 1 %
Stockholms universitet 76 771 76 049 1 %

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. UHR slutför granskningen tillsammans med lärosätena i april-juni och den 10 juli får de sökande sina antagningsbesked.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.

Mer statistik finns på uhr.se.

Kontakt

Susanne Wadsborn Taube
Avdelningschef
010-470 06 94

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 250 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.
Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet