Färre utbildningar och färre unga sökande

Universitetens och högskolorna fortsätter att dra ned på utbildningsutbudet, hösttermi­nen 2015 minskar det med två procent jämfört med förra året. Antalet sök­ande till kurser minskar med tre procent medan sökande till program ökar med en halv procent. Samtidigt minskar – lite oväntat – antalet sökande 19-åringar och yngre med elva procent jämfört med ifjol.

Sex lärosäten står för 55 procent av utbildningsutbudet höstterminen 2015: universiteten i Uppsala, Stock­holm, Umeå, Göteborg, Lund samt Linnéuniversitetet.

För utbildningar som leder till yrkesexamina ökar antalet program och kurser för civil­ingenjörer (10 %), sjuksköterskor (4 %) och socionomer (1 %), medan lärarpro­grammen minskar (-2 %). Att antalet högskoleingenjörsutbildningar ökar med 33 procent förkla­ras främst av att många utbildningar kodats om jämfört med höstterminen 2014.

Könsfördelningen av de sökande är oförändrad jämfört med ht 2014 – 62 procent kvinnor och 38 procent män. Däremot ser åldersfördelningen annorlunda ut: antalet sökande 19-åringar och yngre minskar med elva procent, vilket delvis förklaras av att den årskullen minskar med sex procent jämfört med förra året. Antalet sökande som saknar svenska personnummer ökar med 13 procent eller knappt 1 400 personer.

Universiteten i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Umeå får flest sökande totalt. Handelshögskolan i Stockholm och Mittuniversitetet ökar mest procentuellt – 23 respektive 18 procent. Mittuniversitetet ökar mest i faktiska tal, drygt 5 600 fler.

Stockholms universitet har flest förstahandssökande, följt av universiteten i Göteborg, Uppsala och Lund. Handelshögskolan i Stockholm ökar mest procentuellt (20 %), medan Mittuniversitetet har störst faktisk ökning med 1 200 fler anmälningar.

Fler söker till lärarutbildningar: fyra procent fler totalt och sex procent fler i förstahand – grundlärarutbildning ökar mest i absoluta tal. Antalet sökande män ökar både totalt och i förstahand, men deras andel minskar då antalet sökande kvinnor ökar ännu mer.

Andelen män som söker till förskollärarutbildning minskar med en procentenhet till elva procent. Antalet män som söker till förskollärarutbildning i förstahand minskar med tolv procent – andelen män av de som söker i förstahand är nu åtta procent. 

Rapporten Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2015 finns på uhr.se.

Mer uppgifter kan sökas ut i UHR:s statistikdatabas.

Kontakt
Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 03 90

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 230 anställda i Stockholm och Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera