Fler utbildningar men färre sökande till högskolan

Universiteten och högskolorna ökade sitt utbildningsutbud för våren 2017 jämfört med våren 2016 – antalet kurser var knappt två procent fler medan antalet program ökade med tio procent. Trots detta fortsätter antalet sök­ande till högskoleutbildningar minska – nedgången är 2,8 procent jämfört med våren 2016. Minskningen beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med åtta procent samt på den rådande goda arbetsmarknaden.

Antalet sökande till universitet och högskolor har minskat stadigt de senaste två åren och trenden håller i sig. Vid sista anmälningsdag inför studiestarten våren 2017 (vårterminen 2017) var det 219 800 sökande, en nedgång med 2,8 procent från våren 2016 (vårterminen 2016) då det var 226 200 personer som sökte.

Nedgången beror på att färre unga sökt utbildning. Antalet sökande som är högst 24 år gamla är åtta procent färre vt 2017 än vt 2016. Särskilt stor är nedgången av 22-åringar som minskat med 12 procent jämfört med vt 2016. Minskningarna i dessa åldrar beror till stor del på den rådande goda arbetsmarknaden. Ju bättre arbetsmarknadsläget är för unga, desto lägre är vanligtvis benägenheten att söka till studier, och vice versa.

Bland de sökande utgör kvinnorna en majoritet. Antalet sökande har gått ned för både kvinnor och män, så könsfördelningen är densamma vårterminen 2017 som vårterminen 2016, 63 procent kvinnor respektive 37 procent män.

När det gäller sökande till sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina är det färre sökande vårterminen 2017 än vårterminen 2016 till lärar-, civilingenjörs-, sjuksköterske-, läkar- och socionomutbildningar, men fler sökande till högskoleingenjörsutbildningar. Särskilt stor är nedgången till sjuksköterskeutbildningar (-15 procent), vilket sannolikt hänger samman med att antalet erbjudna sjuksköterskeprogram minskat med 12 procent mellan vårterminen 2016 och vårterminen 2017.

Rapporten Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2017 finns på uhr.se.
Mer uppgifter går att få genom UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik.

Kontakt
Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 03 90

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.