Högskoleprovet 5 april – frågor och facit

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Den 5 maj redovisas resultaten samt hur många av de 88 193 anmälda som gjorde provet. Uppskattningsvis handlar det om 80 000 – bortfallet brukar vara 10 procent.

– Intresseökningen kan bero på att regeringen vill införa 0,50 som nedre gräns för giltiga högskoleprovsresultat från och med juni 2015, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet. Vi får se hur stort söktrycket blir i höst och nästa vår.

Vårens högskoleprov anordnades av 21 universitet och högskolor. 88 193 hade anmält sig, 18 586 fler än våren 2013. Över 80 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

Vart fjärde anmäld är 19 år och ökningen för denna grupp är 19 procent jämfört med våren 2013. Dessa 19-åringar går ut gymnasiet till våren och att skriva högskoleprovet i vår ökar deras antagningschanser första gången de anmäler sig till högskolan – de kan se provet som ett viktigt komplement till sina nya, oprövade gymnasiebetyg (A-F).

18-åringarna ökar med 36 procent vilket är en markant ökning jämfört med våren 2013. Sedan våren 2011 gör allt fler gymnasieelever provet – det kan bero på att de inser värdet av övning. Ett tecken på detta är att andelen 19-åringar som gör provet för andra eller tredje gången ökar stadigt – från 30 procent 2010 till 40 procent 2013.

Även om det är de yngre som ökar i faktiska tal så blir andelen äldre anmälda allt större. De som ingår i denna grupp får i många fall inte meritpoäng till sitt betyg och saknar kompletteringar. Möjligen väntar de sig försämrade chanser att bli antagna när sökande med gymnasieexamen placeras i en egen urvalsgrupp – BIex.   

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska ens möjligheter.

Provfrågorna och facit finns på studera.nu.

Kontakt
Pressansvarig
Åke Lernefalk

010-470 06 91
press@uhr.se

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.