Högskoleprovet 6 april – frågor och facit

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Den 2 maj redovisas resultaten samt hur många av de 69 607 anmälda som gjorde  provet. Prognosen är cirka 62 000 deltagare – bortfallet har tidigare varit runt 10 procent.

Provfrågorna och facit finns på studera.nu.

Vårens högskoleprov anordnades av 22 universitet och högskolor. Totalt hade 69 607 personer anmält sig, 4 232 fler än våren 2012. Över 80 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

Till vårens högskoleprov hade nära 800 fler 17- och 18-åringar anmält sig jämfört med vårterminen 2012: Ökningen på över 11 procent ger totalt 7 700 i denna åldersgrupp.

En förklaring till det ökade intresset bland de yngre kan vara osäkerheten kring hur antagningsreglerna kommer att falla ut för sökande med gymnasieexamen framöver.

De som går ut gymnasiet 2013 är den sista årskullen som går ut med slutbetyg. De som i år fyller 18 år är den första årskullen med gymnasieexamen 2014. Hur dessa ska konkurrera med sina betyg i urvalet är ännu inte helt fastställt och då kan högskoleprovet upplevas som en viktig andra chans.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska ens möjligheter.

Kontakt
Pressansvarig
Åke Lernefalk

010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet har totalt cirka 225 anställda. Huvudkontoret finns på Wallingatan 2 i Stockholm. Myndigheten har även ett kontor i Visby på Gotland där cirka 16 medarbetare arbetar med program för globalt utbildningssamarbete.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.