Högskoleprovet genomfört på 120 orter i Sverige

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 3 april och facit på onsdag 5 april på Studera.nu.

Hur många av de nära 77 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 2 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 70 000 skrev provet under lördagen.

– De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.

– I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga prov­resultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.

I höstas blev 51 provdeltagare utan resultat på högskoleprovet efter misstanke om fusk. Samtliga 51 fick två års avstängning från högskoleprovet och blev polisanmälda.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår. Totalt minskade anmälningarna med nära 13 procent (från 87 841 våren 2016 till 76 707 våren 2017). Nedgången beror framför allt på två faktorer: dels är ungdomskullarna mindre nu jämfört med tidigare, dels råder det högkon­junk­­­tur i Sverige och då brukar fler välja att jobba direkt efter gymnasiet i stället för att läsa vidare.  

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag eftermiddag 3 april.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag eftermiddag 5 april.
  • Normeringstabellerna är klara tisdag 2 maj.
  • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat måndag 8 maj.
  • Se mer under Allt om högskoleprovet på Studera.nu.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.
Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet