Högskoleprovsresultat analyserade – unga bäst på mattedelen, medan äldre klarar språkdelen bättre

Universitets- och högskolerådet (UHR) har analyserat hur viktning av högskoleprovet skulle påverka antagningen till högskoleutbildningar: Kan man använda provet mer flexibelt och låta den verbala (språkliga/analytiska) eller den kvantitativa (matematiska/logiska) delen väga tyngre beroende på sökt utbildning? 

– En viktning skulle inte ändra antagningen särskilt mycket generellt, men urvalet av antagna till vissa utbildningar kan påverkas, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR har simulerat effekten på antagningsresultat till sju utbildningar: civilingenjörer, förskollärare, jurister, läkare, sjuksköterskor, socionomer och tandläkare.

Analysen visar att ju mer man viktar högskoleprovet, desto bättre resultat krävs för att bli antagen i urvalsgruppen för högskoleprovsresultat. Det enda undantaget är sjuksköterskepro­grammen – där minskar kraven när provet viktas mot den kvantitativa delen.

– Att vikta högskoleprovet skulle har störst påverkan på antagningen till tandläkar­program – om den kvalitativa delen i högskoleprovet skulle värderas maximalt skulle 17 procent av de som urpungligen var antagna bli utan plats på utbildningen, säger Mattias Wickberg, utredare på UHR. Lägst effekt blir det för civilingenjörsprogrammen, där skulle sex procent av de antagna förlora de platser som de ursprungligen hade.

Sökande upp till 23 år är bättre än äldre på den kvantitativa delen och skulle flytta fram sina positioner på civilingenjörs-, läkar-, sjuksköterske- och tandläkarprogram. Äldre sökande är bättre på den verbala delen och en viktning av högskoleprovet ökar deras chanser att komma in på förskollärar-, jurist- och socionomutbildningar.

UHR:s rapport Vad händer i antagningen om högskoleprovet viktas? finns på uhr.se.

Kontakt
Mattias Wickberg
010-470 03 66

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

En viktning skulle inte ändra antagningen särskilt mycket generellt, men urvalet av antagna till vissa utbildningar kan påverkas.
Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
Att vikta högskoleprovet skulle har störst påverkan på antagningen till tandläkarprogram – om den kvalitativa delen i högskoleprovet skulle värderas maximalt skulle 17 procent av de som urpungligen var antagna bli utan plats på utbildningen. Lägst effekt blir det för civilingenjörsprogrammen, där skulle sex procent av de antagna förlora de platser som de ursprungligen hade.
Mattias Wickberg, utredare på UHR.