Pressinbjudan Almedalen: Stoppa slöseriet med utländska akademiker

På seminariet "Utländska akademiker i Sverige – underutnyttjad arbetskraft?" den 4 juli diskuterar företrädare för forskningen, Arbetsförmedlingen, Saco och Universitets- och högskolerådet hur vi kan bli bättre på att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. 

Det är märkligt att vi i dag misshushållar med en tillgång som andra redan har betalat notan för, de utrikesfödda som kommer hit med akademisk utbildning i bagaget, säger generaldirektör Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet.

Seminariet behandlar myndighetens bedömning av utländska utbildningar som varje år ger svensk arbetsmarknad ett tillskott på 4 000 utländska akademiker. Pågående forskning vid Linköpings universitet visar att invandrade akademiker ofta arbetar långt under sin kvalifikationsnivå i Sverige. Men det går att komma tillrätta med problemet: ESF-projektet Nationell Matchning som Arbetsförmedlingen driver är ett bra exempel på vad som går att göra.

Medverkande:
Ulf Melin, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet. 
Carina Hellgren, utredare, Universitets- och högskolerådet. 
Caroline Tovatt, forskare, Linköpings universitet. 
Soledad Grafeuille, enhetschef, Arbetsförmedlingen.

Moderator:
John Chrispinsson.

Tid:
Torsdag 4 juli klockan 16.00

Plats:
Donnersgatan 6, c/o Sverige i Världen, Visby

Läs mer om seminariet "Utländska akademiker i Sverige – underutnyttjad arbetskraft?" på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Kontakt
Pressansvarig
Åke Lernefalk

010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet har totalt cirka 225 anställda. Huvudkontoret finns på Wallingatan 2 i Stockholm. Myndigheten har även ett kontor i Visby på Gotland där cirka 16 medarbetare arbetar med program för globalt utbildningssamarbete.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.