Betydligt svårare att komma in på högskolan

Fler än någonsin, 134 000 personer, sökte för första gången till högskolan inför höstterminen 2013. Av dessa kom 44 procent in på en utbildning vilket är en kraftig nedgång jämfört med förra höstterminen. Det är störst konkurrens om platserna på psykolog- och veterinärutbildningen.

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet och SCB visar att rekordmånga sökte till högskolan inför hösten samtidigt som högskolan har plats för allt färre studenter. Av de nya sökande, som inte studerat på högskolan tidigare, blev 44 procent antagna vilket är fyra procentenheter lägre än höstterminen 2012. Det är första gången det sker en sådan kraftig nedgång mellan två läsår. Konkurrensen om platserna är alltså betydligt större än tidigare.

Bland yrkesexamensprogrammen ökade antalet sökande till nästan alla program inför höstterminen 2013. Civilingenjörsprogrammet lockade flest förstahandssökande, 11 400 personer. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra hösten. Därefter följer utbildningarna till sjuksköterska och jurist med 8 000 respektive 6 500 förstahandssökande.

Psykologutbildningen hade det högsta sökandetrycket, nio förstahandssökande per antagen. Det var även stor konkurrens om platserna till veterinär-, läkar- och sjukgymnastutbildningen. Yrkesutbildningar som var lättare att komma in på var bland annat lärare, receptarie, högskoleingenjör och biomedicinsk analytiker, med ungefär en förstahandssökande per antagen.

Rapporten visar också att det är tydligt att olika åldersgrupper söker sig till olika utbildningsområden. Yngre personer söker sig framför allt till teknik- och naturvetenskapliga utbildningar medan äldre i större utsträckning väljer vård- och lärarutbildningar. Det finns även skillnader i sökmönster mellan män och kvinnor. Männen söker sig i högre grad till utbildningar inom teknik medan vård- och lärarutbildningar lockar flest kvinnor.

Läs hela rapporten

Kontaktpersoner:
Universitetskanslersämbetet:
Staffan Nilsson, 08-563 087 56, staffan.nilsson@uk-ambetet.se

Statistiska centralbyrån:
Margareta Södergren, 019-17 63 02, margareta.sodergren@scb.se

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar