Dåligt förberedda studenter utmaning för högskolan

Högskolan ställs inför nya utmaningar när studenterna kommer med andra kunskaper än de som krävs för högre utbildning. Gruppen studenter som kommer dåligt förberedda till högskolan har blivit större enligt en ny studie från Högskoleverket.

Att den här gruppen har ökat har flera olika orsaker. Att dubbelt så många studerar idag som på 90-talet och att studenterna kommer från studieovana miljöer är två orsaker till förändringen. Spridningen har blivit större. Det finns fortfarande de som har tillräckliga kunskaper. Men många är till exempel sämre på att uttrycka sig på svenska och har bara ytliga kunskaper i engelska. Den gruppen har lägre ambitioner och förväntar sig mer hjälp och service. – Idag krävs det generellt lägre betyg för att komma in på en högskoleutbildning eftersom antalet platser har blivit så många fler. Men det är också så att studenterna har andra kunskaper än vad högskolan förväntar sig. Gymnasiet har till exempel inriktat sin engelskautbildning mer mot kommunikation men högskolan kräver fortfarande gedigna grammatikkunskaper, säger universitetskansler Anders Flodström Två nya pedagogiska utmaningar Att studentgruppen har förändrats ställer högskolorna inför framför allt två nya utmaningar. För det första måste studenterna med högre förkunskaper fortfarande bli utmanade av sina studier. För det andra måste högskolorna lyfta en grupp studenter från en låg kunskapsnivå till en fullgod akademisk nivå. Ytterligare en utmaning för högskolan är att ha kvar sina krav på kvalitet. Det finns en risk att högskolan sänker kraven för att studenterna ska bli godkända. Studien ger inget stöd för att kraven sänkts generellt men det finns många exempel på att det förekommer. Sammantaget sätter detta strategiskt ledarskap, studerandestöd och kvalitetsarbete i fokus. Läs hela studien Förkunskaper och krav i högre utbildning på www.hsv.se.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar