Dataspel, design och studenter från Kina - räddningen för högskolornas IT-utbildningar

Intresset för högskolornas IT-utbildningar har minskat kraftigt och nu står många utbildningsplatser tomma. Ett sätt att rädda situationen är att starta internationella mastersprogram för utländska studenter. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

När IT-företagen blomstrade i slutet av 1990-talet expanderade också högskolornas utbildningar inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kraftigt. Men efter IT-branschens fall har intresset för utbildningarna sjunkit drastiskt varje år. På fem år har antalet sökande minskat med över 60 procent. Många utbildningsplatser står nu tomma. _Spel och design lockar studenter_ Bristen på studenter har fått de äldre universiteten och de tekniska högskolorna att koncentrera utbudet till gamla beprövade utbildningar. De mindre högskolorna satsar i stället på nya, djärva utbildningar med tydliga profiler. Flera utbildningar har startats som heter något med spelutveckling, design och IT-säkerhet. Enligt högskolorna handlar det många gånger om nya namn på delvis gamla utbildningar. Dessa utbildningar har, till skillnad från de flesta andra IKT-utbildningar, ett högt söktryck. Ett annat sätt att rädda situationen är att starta så kallade internationella mastersprogram för utländska studenter. Lärosätena får samma ersättning från staten för de utländska studenterna som för de svenska. Antalet mastersprogram har skjutit i höjden de senaste åren och har många sökande från främst Sydostasien. De lockas bland annat av att utbildningen i Sverige är avgiftsfri även för utländska studenter. Studenterna får dock sällan arbetstillstånd i Sverige efter avslutad utbildning, vilket i praktiken innebär att Sverige subventionerar kvalificerad högskoleutbildning inom IKT för en rad länder i Sydostasien. _Hotande brist på IKT-utbildade_ Antalet examina inom IT-området minskar redan under nästa år, samtidigt som en försiktig ökning av efterfrågan börjar märkas. Dessutom har många som har tagit examen under de senaste åren tvingats söka sig till andra branscher. Alla dessa personer kommer sannolikt inte att lockas tillbaka till IT-branschen när konjunkturen vänder uppåt. Därför kan dagens överskott ganska så snart vändas till balans och sedan brist på IKT-utbildade. Rapporten ingår i Högskoleverkets uppdrag att analysera tillgång och efterfrågan på olika grupper av högskoleutbildade, som presenteras 15 december. Läs rapporten på http://www.hsv.se. För mer information kontakta Charlotte Ejsing, tfn 08-563 087 68. I bifogad pdf-fil finns en tabell som visar sökande, antagna och examinerade vid högskolornas IKT-utbildningar.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar