Framtida brist på fritidspedagoger och sjuksköterskor

Det finns stor risk för framtida brist på bland annat fritidspedagoger, sjuksköterskor, högskoleingenjörer, speciallärare och tandläkare om antalet nybörjare på dessa utbildningar inte ökar. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Rapporten Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden visar hur Sveriges behov av ett trettiotal olika utbildningsgrupper kommer att se ut fram till år 2030. För tandläkare och sjuksköterskor behövs fler utbildningsplatser för att minska bristen som väntas uppstå i takt med att befolkningen både ökar och åldras.

– Men för att motverka underskotten räcker det inte alla gånger att bygga ut utbildningarna. För flera bristutbildningar är intresset bland studenterna för lågt. Det gäller exempelvis för många lärargrupper, så som förskollärar- och yrkeslärarutbildningarna. Då handlar det i första hand om öka studenternas intresse. Här finns utmaningarna snarare på arbetsmarknaden, än i utbildningen. Yrkena behöver bli attraktivare för att fler ska välja att arbeta i skolan, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.

Andra utbildningsgrupper som skulle behöva bli större för att klara ersättningsbehoven när pensionsavgångarna ökar är bland annat biomedicinska analytiker och högskoleingenjörer. Även här är intresset för utbildningarna inte tillräckligt stort.

Överskott och balans
Journalister, apotekare, jurister, socionomer, ekonomer samt personal- och beteendevetare är utbildningsgrupper där det däremot finns stor risk för överskott fram till år 2030. Arbetsterapeuter, systemerare/programmerare och psykologer tillhör den tredjedel av utbildningsgrupperna där varken överskott eller underskott förväntas.

Slutsatserna i rapporten förutsätter att det framtida antalet nybörjare och examinerade fortsätter att vara detsamma som i dag.

Kontaktpersoner

Torbjörn Lindqvist, tfn: 08-563 087 07, e-post: torbjorn.lindqvist@hsv.se

Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57, e-post: annika.ponten@hsv.se

Pressekreterare: Anita Bergquist/Linnea Bolter, tfn: 563 086 33, e-post: press@hsv.se

Mer information: www.hsv.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar