Högskolenybörjarna allt yngre

Allt fler unga går direkt till högskolan från gymnasiet.  Andelen 19-åringar bland nybörjarna har ökat markant de senaste tio åren. De senaste årens ändringar i antagningsreglerna har ökat möjligheterna för unga att antas till högskoleutbildning. Det visar en ny analys från Högskoleverket.

I början på 2 000-talet expanderade Komvux kraftigt och många passade på att läsa om gymnasiekurser för att höja betygen. Det bidrog till att övergången från gymnasieskolan till högskolan senarelades.

De senaste tio åren har emellertid en allt större andel unga antagits till högskoleutbildningarna. Antalet 19-åringar bland nybörjarna har ökat från 12 000 till 23 000, det är en ökning med 95 procent. Orsakerna till ökningen är både ungdomskullarnas storlek och att arbetsmarknadsläget har varit besvärligt. Men den kanske främsta anledningen är att antagningsreglerna har ändrats i flera omgångar och ökat möjligheterna för unga att komma in på högskolan. 

Nya antagningsregler viktig orsak

De senaste fyra åren har flera ändringar i antagningsreglerna gynnat de yngre sökandes chanser att bli antagna. 19-åringarnas antagningsmöjligheter har bland annat förstärkts genom införandet av meritpoäng som man kan tillgodoräkna sig i ansökan till högskolan sedan antagningen till hösten 2010.

Andelen 19-åringar som går direkt till högskolan från gymnasiet har ökat från 11 till 16 procent de senaste tio åren. Direktövergången har därmed ökat med 45 procent. Att antalet 19-åringar som antas blir allt fler har också sänkt medianåldern bland högskolenybörjarna. Läsåret 2010/11 hade hälften av alla nybörjare ännu inte fyllt 21. Utbildningar inom naturvetenskap, teknik samt humaniora och teologi hade störst andel unga.  

Se bifogat pressmeddelande för tabell som visar ökningen över tid av andelen 19-åringar bland nybörjarna inom olika ämnesområden. Analysen finns att ladda ner på hsv.se. 

.

Torbjörn Lindqvist
tfn: 08-563 087 07
e-post: torbjörn.lindqvist@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar