Högskoleverket har sammanställt lärosätenas prognoser för 2011: Trots smärre minskning – fortsatt historiskt många studenter på högskolan

Införandet av studieavgifter har lett till färre tredjelandsstudenter, ändå bedömer de flesta högskolorna att de inte kommer att ha några problem att fylla sina studieplatser i år.

Antalet så kallade helårsstudenter kommer enligt prognoserna att under 2011 uppgå till knappt 309 000, vilket är cirka 2 000 färre än toppåret 2010. Men fortfarande handlar det om historiskt stora volymer – detta trots att införandet av studieavgifter har minskat antalet studenter från länder utanför EES. Tappet verkar alltså kunna kompenseras med andra studenter.

De flesta når takbeloppen
Det i landet totalt sett stora antalet studenter innebär att de flesta universitet och högskolor räknar med att kunna utnyttja takbeloppet, det vill säga den maximala ersättning som de kan få för sina studenter (helårsstudenter) och deras prestationer (helårsprestationer).

Många, exempelvis Uppsala universitet och Högskolan i Skövde, räknar med fler helårsstudenter än under 2010. Men vid 14 lärosäten har man prognostiserat en mindre studentvolym. Den största minskningen, både i antal och procentuellt, står Mittuniversitetet för.  De räknar med omkring 800 färre helårsstudenter i år. Även vid Linköpings universitet och vid KTH har man gjort prognoser som vardera visar på en minskning med omkring 600 studenter. I de flesta fallen är neddragningarna en anpassning till anslagen; tidigare har man haft fler studenter än vad man fått betalt för.

Marie Kahlroth, tfn: 08-563 085 49
e-post: marie.kahlroth@hsv.se

Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57
e-post: annika.ponten@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar