Högskolornas satsningar mot arbetsmarknad lönar sig: Studenter i Borås, Jönköping och Linköping får snabbt jobb

De som studerat vid Sophiahemmet etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden efter studierna. Men de senaste fyra åren har också fyra andra lärosäten stuckit ut i statistiken: högskolorna i Borås och Jönköping samt vid universiteten i Linköping och Örebro. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Högskoleverket har kartlagt vilka högskolor i landet som har de högsta så kallade etableringstalen. Det vill säga hur stor andel av studenterna som etablerar sig på arbetsmarknaden inom 1 till 1,5 år efter att de examinerats.

Mest avgörande för etableringstalen är utbildningsutbudet. De högskolor som har ett profilerat utbildningsutbud inom vård och skola hamnar högst eftersom lärare och vårdutbildade är de som generellt sett snabbast får jobb efter avslutade studier.


Satsningar mot arbetsmarknad lönar sig

En annan faktor som underlättar etableringen för nyutexaminerade är närheten till någon av storstäderna Stockholm eller Göteborg. Vid årets redovisning av etableringstalen hamnar Södertörns högskola i topp av lärosätena med ett blandat utbildningsutbud, följt av Stockholms universitet.

De senaste fyra årens mätningar visar också att fyra andra lärosäten med blandade profiler sticker ut: universiteten i Örebro och Linköping samt högskolorna i Borås och Jönköping har alla bland de högsta etableringstalen i landet.

– I Borås, Jönköping och Linköping har man en tydlig ambition att underlätta och stimulera studenternas övergång från studier till arbete, vilket verkar ha lönat sig, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.
Tabell över samtliga högskolor finns i analysen på hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar