Ifrågasatta jurist- och ekonomiutbildningar får grönt ljus

Nästan 40 procent av högskolans utbildningar inom företagsekonomi och en femtedel av juristutbildningarna fick omdömet bristande kvalitet när de utvärderades förra året. Dessa utbildningar bedöms hålla en hög kvalitet i dag och de riskerar därmed inte längre att förlora sina examenstillstånd.

När 67 högskoleutbildningar inom företagsekonomi utvärderas under förra året fick 24 utbildningar omdömet bristande kvalitet. Bland juristutbildningarna, och närliggande huvudområden, som granskades under samma period bedömdes 7 av 33 utbildningar vara bristande.

Utbildningar som får omdömet bristande kvalitet får ett år på sig att komma till rätta med problemen. Därefter görs en uppföljning. Universitetskanslersämbetet har precis avslutat uppföljningen av de ifrågasatta jurist- och ekonomiutbildningarna. Alla utbildningar får omdömet hög kvalitet och de är därmed inte längre ifrågasatta. De 13 berörda universiteten och högskolorna får behålla examenstillstånden.

Beslut om två av de ifrågasatta utbildningarna kommer i början av nästa år; masterutbildningen ”Management of innovation and business” vid Högskolan i Halmstad samt magisterutbildningen ”Master of Laws” vid Stockholms universitet.

Uppföljda utbildningar:

Göteborgs universitet

Företagsekonomi, magister                               Hög kvalitet                                        

Accounting, master                                            Hög kvalitet

Logistics and transport management, master    Hög kvalitet

Management, master                                         Hög kvalitet


Högskolan Dalarna

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Högskolan i Borås

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet


Högskolan i Gävle

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Högskolan Väst

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Karlstads universitet

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, master                                   Hög kvalitet

Rättsvetenskap, magister                                   Hög kvalitet


Lunds universitet

Entreprenörskap, magister                                 Hög kvalitet

Management, magister                                       Hög kvalitet


Mittuniversitetet

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Mälardalens högskola

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Stockholms universitet

Juristexamen                                                      Hög kvalitet


Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi, kandidat                                Hög kvalitet

Företagsekonomi, magister                                Hög kvalitet


Södetörns högskola

Offentlig rätt, kandidat                                        Hög kvalitet


Uppsala universitet

Företagsekonomi, master                                  Hög kvalitet

Rättskunskap, magister                                     Hög kvalitet


Tre utbildningar har lagts ner av lärosätena själva redan innan Universitetskanslersämbetets uppföljning:

Affärsjuridik, kandidat, Högskolan i Jönköping
Handelsrätt, magister, Uppsala universitet
Intellectual capital management, master, Göteborgs universitet

Besluten finns i Resultatsök

Kontaktpersoner:
Carl Sundström, utredare, tfn 08-563 088 26, carl.sundstrom@uk-ambetet.se
Anette Gröjer, avdelningschef, tfn 08-563 087 40, anette.grojer@uk-ambetet.se

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar