Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad

I dag publicerar Högskoleverket resultaten från kvalitetsutvärderingar av nära två hundra utbildningar på 25 universitet och högskolor runt om i landet. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala. Ett 30-tal får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Fram till 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I dag presenteras de första resultaten som rör utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå i ämnena arbetsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap och kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, nationalekonomi och psykologi. Utbildningarna som leder fram till psykologexamen som är en yrkesexamen, ingår också i utvärderingen.

Drygt 60 procent har hög kvalitet
Sammanlagt har 29 utbildningar fått omdömet mycket hög kvalitet. Av dessa finns 16 utbildningar inom geovetenskap och närliggande ämnen. Över 60 procent av alla utbildningar i utvärderingen, 119 stycken, har fått omdömet hög kvalitet.  Drygt en femtedel, eller 41 stycken, har bristande kvalitet. Dessa kommer att följas upp och får ett år på sig att rätta till bristerna.

– Jag känner stor tillfredsställelse i hur utvärderingarna genomförts och kan konstatera att det nya utvärderingssystemet fungerar. Vi har nu utvärderat en bråkdel av alla högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå. Generella slutsatser om kvaliteten på svensk högskoleutbildning är dock ännu för tidigt att uttala sig om, säger universitetskansler Lars Haikola.

Fokus på studenternas resultat
Ett nytt inslag i Högskoleverkets utvärderingar är att studenternas examensarbeten nu är huvudfokus i bedömningen av utbildningarna.

– Vi har utvärderat utbildningarnas resultat genom att granska hur väl studenterna når målen med utbildningen. Vi kan konstatera att det går att bedöma utbildningens kvalitet på de underlag och med den metodik som utvärderingssystemet nyttjar, säger Maria Sundkvist, avdelningschef på Högskoleverkets utvärderingsavdelning.

– Nu är det lärosätenas ansvar att ta till sig resultaten och arbeta för att rätta till eventuella brister. Vi levererar underlag för deras kvalitetsutveckling. Som autonoma myndigheter ansvarar lärosätena själva för vilka slutsatser de drar av resultaten, avslutar universitetskansler Lars Haikola.

Ämne/antal utbildningar totalt Omdöme/antal utbildningar
   
Arbetsvetenskap, 11 st. Mycket hög kvalitet: 1 st.
  Hög kvalitet: 9 st.
  Bristande kvalitet: 1 st.
   
Psykologi, 40 st. Mycket hög kvalitet: 7 st.
  Hög kvalitet: 27 st.
  Bristande kvalitet: 6 st.
   
Ekonomisk historia: 9 st. Mycket hög kvalitet: 1 st.
  Hög kvalitet: 7 st. 
  Bristande kvalitet: 1 st. 
   
Nationalekonomi: 45 st. Mycket hög kvalitet: 2 st. 
  Hög kvalitet: 29 st. 
  Bristande kvalitet: 14 st. 
   
Medie- & kommunikationsvet.: 26 st. Mycket hög kvalitet: 1 st.
  Hög kvalitet: 18 st.
  Bristande kvalitet: 7 st. 
   
Journalistik: 10 st.  Mycket hög kvalitet: 1 st. 
  Hög kvalitet: 4 st. 
  Bristande kvalitet: 5 st. 
   
Geovetenskap & kulturgeografi: 48 st.  Mycket hög kvalitet: 16 st.
  Hög kvalitet: 25 st. 
  Bristande kvalitet: 7 st.
   

Mer information om resultaten hittas enkelt på hsv.se genom webbfunktionen Resultatsök som listar utbildningar, högskolor och omdömen. Resultatsök finns på http://kvalitet.hsv.se/resultatsok.

Kontaktpersoner:

Maria Sundkvist, avdelningschef för utvärderingsavdelningen, tfn: 08-563 085 00, e-post: maria.sundkvist@hsv.se

Lars Haikola, universitetskansler, tfn: 08.5630 85 00, e-post: lars.haikola@hsv.se                                                      

Pressekreterare Linnea Bolter/Stina Moritz, tfn: 073-662 86 33, e-post: press@hsv.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar