Lång utbildning lönar sig på arbetsmarknaden

Personer med en fyraårig magisterexamen etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden än dem med en treårig kandidatexamen. Fortast att få jobb går det för sjuksköterskor, läkare och specialpedagoger. För konstnärer, humanister och journalister tar det längre tid, visar en ny rapport från Högskoleverket.

Över 90 procent av läkarna och specialistsjuksköterskorna har etablerat sig på arbetsmarknaden inom 1 till 1,5 år efter examen. För personer med konstnärlig examen är motsvarande andel knappt 30 procent. När det gäller personer med så kallade generella examina, etablerar sig de med fyraåriga magisterexamina snabbare än personer med treåriga examina.

– Att personer med magisterexamina hittar arbete snabbare indikerar att längre utbildningar kan ge ett försprång på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.


Inga skillnader mellan kvinnor och män

För lite drygt tio år sedan var det relativt stora skillnader mellan män och kvinnor i hur snabbt man etablerade sig efter studierna. Stora neddragningar inom vård och skola var en orsak till den nästan femtonprocentiga skillnaden i etablering till männens fördel. Idag har både lärare och vårdutbildade en stark ställning på arbetsmarknaden, vilket jämnat ut skillnaderna mellan kvinnor och män.


Skillnader mellan högskolorna

Högskolornas så kallade etableringstal hör framförallt samman med deras utbildningsutbud. Högskolorna med de högsta etableringstalen är de som har ett profilerat utbud inom vård eller skola. I topp ligger specialhögskolorna som ger sjuksköterskeutbildning. Lärarhögskolan i Stockholm och Gymnastik- och idrottshögskolan ligger också högt.

Men om man tar hänsyn till utbildningsutbudet toppar i år Södertörns högskola följt av Stockholms universitet när det gäller hur snabbt studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Med hänsyn tagen till de senaste fyra årens mätningar hamnar också fyra andra lärosäten högt: universiteten i Örebro och Linköping samt högskolorna i Borås och Jönköping. I Borås, Jönköping och Linköping har man en tydlig ambition att underlätta studenternas övergång till arbetsmarknaden, vilken verkar ha haft en positiv effekt på etableringstalen.Rapporten finns som pdf på www.hsv.se


Kontaktpersoner: Torbjörn Lindqvist
tfn 08-563 087 07, torbjorn.lindqvist@hsv.seOm oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar